Lange sterke leylijnen in Nederland en België.
En leylijnen en andere energielijnen beschreven met welke eigenschappen de diverse energieën hebben.

In oude tijden werden heiligdommen op kracht-plaatsen (leycentra) gesitueerd. Heilige plaatsen van onze voorouders; kathedralen, tempels, heilige bomen, tafelbergen, steenkringen en hunebedden.

Wichelroedelopen, pendelen, en werken met de biotensor of lecherantenne zijn verschillende vormen van radiësthesie. Ook over spiertesten.

Aardstralen, wateraders en breuklijnen kunnen een schadelijke invloed hebben en de gezondheid van mens en dier belasten.

Graancirkels werken als een soort energie-machine en hebben een energetische functie in het landschap.Long strong leylines in the Netherlands and Belgium.
Leylines and other energylines described with the characteristics the various energies have.

In past ages sanctuaries were situated on power-places (leycentres). Holy places of our ancestors; kathedrals, old churches, Roman temples, holy trees, sacred hills, tumuli, stone circles, and dolmens.

Dowsing-rod, pendulum, biotensor and lecher aerial are the instruments that are used for the various ways of radiesthesia. Also about muscle dowsing.

Geopathic stress, waterveins, and faults can have a harmful influence and can damage the health of people and animals

Cropcircles do work as a kind of energy-machine and have an energetical function in the landscape.Andere interessante websites:

Paranormaal zijn is het zesde zintuig dat zich op allerlei manieren kan uiten. Helder zien, voelen, horen, weten, ruiken en proeven, en diverse subvormen. Het waarnemen van andere dimensies.


Other interesting websites:

Being paranormal is the sixth sense that can be expressed on various ways. Clairvoyance, feeling, hearing, knowing, smelling and tasting, and divers subforms. Perceiving of other dimensions."Zoals er een zichtbare wereld bestaat, is er
ook een onzichtbare. Sommige mensen hebben
het vermogen om die te zien, anderen het
vermogen om hem te voelen, en velen het
vermogen om hem te vermoeden."


 "Like there is a visible world, there is an
 invisible world too. Some people do have the
 ability to see it, others have the ability to feel
 it, and many may suspect another world."Laatste verversing: 15 juli 2011


Aandachtspunten:Nieuw:

·    De Oude Belgen
·    Veel gestelde vragen (FAQ)Last updated: July 15th, 2011


Attention:New:


The webmaster also publishes in Dutch language a
newsletter about leylines and related subjects. He is also founding several local leyline-studygroups.