[in English]
Energieën & graancirkels

Een overzicht van wat er over graancirkels bekend is staat op: Informatie over graancirkels

Graancirkels worden vooral gezien als geometrische vormen in de gewassen en vegetatie, maar graancirkels zijn veel meer dan dat. In werkelijkheid zijn de zichtbare delen van een formatie slechts een fractie van wat er eigenlijk op zo'n plek afspeeld. De patronen die we in de velden zien liggen zijn eigenlijk slechts bijzaak ten opzichte van waar het om gaat. Veel vaker, het overgrote deel zelfs, ontstaan er dan ook graancirkels waarbij er niets te zien is in het veld en slechts op energetisch vlak er iets plaatsvindt. Graancirkels hebben als doel om op energetisch vlak iets te repareren of te herstellen en de situatie ter plaatse te verbeteren. Zo kunnen er energielijnen zijn die niet goed meer doorstromen, er een hoop negatieve energie zich ter plaatse bevinden, of er een andere verstoring aanwezig zijn. De oorzaken zijn legio, zoals bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen en bovenleidingen van de spoorwegen of een bominslag in de oorlog. Dit soort verstoringen maken de aarde onleefbaar wanneer hier niets aan wordt gedaan. Daarom ontstaan er graancirkels die op een plek iets trachten te bewerkstelligen. Zo zijn er graancirkels die de omgeving schoonmaken. Anderen verspreiden (genezende) energie in de omgeving. En er zijn graancirkels die geblokkeerde energielijnen weer laten doorstromen. De vorm van een formatie geeft daarbij soms extra hulp en leylijnen zijn er nodig voor de functie van de graancirkel. De verschillende type functies die graancirkels kunnen hebben staan in een schema op de pagina Soorten graancirkels. In een graancirkel zijn er een aantal energieën nodig om de functie van de graancirkel mogelijk te maken, waaronder leylijnen en benkerlijnen. Ook zijn er spiralen die zorgen voor de aanvoer of mengeling van energie en zijn er magische cirkels aanwezig die de energieën van binnen afschermen van energieën buiten de graancirkel en andersom. De bovenstaande alinea is een summiere beschrijving van wat we uit het Graancirkel Energie Project hebben geconcludeerd. Zie voor het Graancirkel Energie Project verderop op deze pagina.Mensen die in een graancirkel zijn geweest hebben soms ook iets gevoeld of ervaren. Een deel van deze ervaringen zijn prettig van aard. Mensen voelen energie door hun lichaam stromen of voelden iets anders. Ze vinden het heerlijk, het doet de mens goed. Andere ervaringen zijn niet zo prettig, mensen worden bijvoorbeeld misselijk of krijgen hoofdpijn. Deze laatste cirkels schaden de gezondheid van de mens. Deze formaties kunnen beter niet betreden worden. Graancirkels kunnen ook invloed hebben op de gemoedstoestand van de mens. Zo kunnen sommige mensen depressief worden en andere mensen worden juist vrolijk, wat afhankelijk is per graancirkel.

De veronderstelling dat een echte graancirkel altijd op een leycentrum gelegen is en een neppe cirkel door mensen gemaakt niet, is onjuist. De mensen die een graancirkel namaken kunnen bewust een leycentrum opzoeken om er een graancirkel op neer te leggen. Natuurlijk kan het ook onbewust voorkomen. Voor een graancirkel is veel meer nodig dan alleen een leycentrum!Op basis van ons onderzoek in de voorbije jaren de onderstaande tabellen met statistieken.

Nederland
jaar
aantal
echt *
echtheid
2003
15
11
73 %
2004
12
4
33 %
2005
9
3
33 %

België
jaar
aantal
echt *
echtheid
2003
2
0
0 %
2004
6
0
0 %
2005
3
0
0 %

* Echt = niet door mensen gemaakt en ook geen andere simpele verklaring
Het Graancirkel Energie Project (Project Cropcircle Energy)

Binnen dit project werd er onderzoek gedaan naar de energieën die zich bevinden in graancirkels. Veel mensen hebben iets gevoeld in deze formaties. Sommigen werden misselijk of kregen pijn in de buik. Anderen voelden een heerlijke energie in graancirkels of voelden de energie door het hele lichaam heen stromen. Veel mensen voelden energie in de cirkels, dit is iets wat je niet negeren kunt. Behalve het gevoel van mensen in graancirkels, meten ook wichelroedelopers of radiësthesisten energie. Ook zijn er magnetische verstoringen gemeten.

Sommige mensen denken dat er wat leylijnen lopen en dat die de gevoelens bij mensen verklaren, maar dat is niet helemaal juist. Er zijn inderdaad leylijnen die iets te maken hebben met de energieën in graancirkels, maar dat is niet het hele verhaal. Er is meer te ontdekken...

Dit project is geheel onafhankelijk van alle groepen die graancirkels onderzoeken.

Met ons onderzoek hebben we alle vragen die we voor aanvang hadden samen met de vragen die tussentijds gerezen zijn beantwoord, en hebben dit project beëindigd. Niet alle resultaten zijn vermeld.
Het is aan te bevelen om te beginnen met lezen over onze eerste onderzoeken, die zich onderaan deze pagina bevinden.


 
Tot nu toe onderzochte graancirkels:
- Hoeven 1 2005 (prov. Noord-Brabant)
- Valkenburg 2004 (provincie Limburg)
- Wijchen 2004 (provincie Gelderland)
- Uppel 2003 (provincie Noord-Brabant)
- Ter Aalst (provincie Noord-Brabant)
- Kapelle (provincie Zeeland) 2003
- Standaardbuiten 2003
- Hoeven 3 2003
- Hoeven 2 20032005
 
Hoeven 1 in 2005 (prov. Noord-Brabant, NL)
In de media werd er op 6 april 2005 de eerste graancirkel van Hoeven van dat jaar gemeld. De formatie lag in gras en bestond uit een grote cirkel van ongeveer 10 meter in doorsnee en een kleine cirkel van ongeveer 2 meter in doorsnee. De graancirkel was een type 3 en maakte de omgeving schoon.
1) Om deze graancirkel lag er een magische cirkel die werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was en werd afgetapt van een leylijn.

2) Deze magische cirkel op de rand van de grootste platgelegde cirkel werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was van een spiraal (opgaand + tegen de klok in draaiend).

3) Deze magische cirkel op de rand van de kleinste platgelegde cirkel werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was en werd afgetapt van een leylijn.

4) Deze magische cirkel werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was van een spiraal (opgaand + tegen de klok in draaiend).

5) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie uit de omgeving. Deze energie ging via een zigzag naar de magische cirkel naast het midden, hier werd de energie opgeslagen.

6) De opgeslagen energie in de magische cirkel werd via een poort afgevoerd.
2004

De graancirkels die niet door mensen werden gemaakt, waren te vinden te:
- Hoeven 1: type 3
- Wijchen 1: type 2b (uitgebreid onderzocht, zie hieronder)
- Valkenburg: type 4 (uitgebreid onderzocht, zie hieronder)
- Hoeven 2: type 3


 
Valkenburg 2004 (provincie Limburg, NL)
Deze formatie zou rond 6 juni 2004 zijn ontstaan in een tarweveld in de buurt van Valkenburg aan de Geul. Alle vijf de cirkels zijn tegen de klok in gedraaid. De graancirkel zorgde voor een lichte hoofdpijn. In de formatie zijn er celmutaties gevonden: uitgezette knopen. De cirkels waren allen authentiek en hadden ongeveer een doorsnede van dertien, tien, acht, zeven en zes meter. Deze graancirkel is een type 4 en heeft een informerende functie.

1) Om het geheel van vijf platgelegde cirkels lag een grote magische cirkel. Deze magische cirkel werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was en werd afgetapt van een leylijn. Zie de inzet.

2) De magische cirkel op de rand van de platgelegde tarwe rond de grootste platgelegde cirkel, werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was en werd afgetapt van een benkerlijn.

3) Deze magische cirkel op de rand van de platgelegde tarwe werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was van een tegen de klok in draaiende omhooggaande spiraal.

4) Deze magische cirkel op de rand van de platgelegde tarwe werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was en werd afgetapt van een benkerlijn.

5) Deze magische cirkel op de rand van de platgelegde tarwe werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was van een tegen de klok in draaiende omhooggaande spiraal.
6) Deze magische cirkel op de rand van de platgelegde tarwe werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was en werd afgetapt van een hartmannlijn.

7) Door dit magisch vierkant werd energie met informatie ontvangen. Deze energie ging vervolgens via een zigzag naar een magische cirkel waar het werd opgeslagen.

8) De magische cirkel waarin de energie werd opgeslagen, werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was van een tegen de klok in draaiende omhooggaande spiraal.

9) Uit de magische cirkel werd er energie opgehaald en naar de derde platgelegde cirkel vervoerd door een zigzag.

10) De energie werd hier gemengd door drie spiralen (draaiingen) en ging vervolgens via een zigzag naar het punt waar de energie met informatie in het leylijnennetwerk van de aarde werd gepompt. 
Wijchen 2004 (provincie Gelderland, NL)
De graancirkel zou op 9 of 10 juni zijn ontstaan in een tarweveld bij Wijchen en is op de donderdagmorgen ontdekt. Het gewas was met de klok mee gedraaid. De formatie was ongeveer 26 meter in doorsnee en had de vorm van een wiel met spaken. Tussen de spaken was een deel van de tarwe rechtop blijven staan. De ring was ongeveer vijf meter breed en de spaken waren ongeveer twee meter breed. Een groot deel van de tarwe was onbeschadigd, maar een deel was platgetrapt door eerdere bezoekers. Deze graancirkel was van het type 2b, een positieve graancirkel met genezende werking voor de omgeving.

1) Op ongeveer 1,5 of 2 meter van de rand lag er een magische cirkel. Deze magische cirkel werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was van een tegen de klok in draaiende omhooggaande spiraal.

2) De magische cirkel op de rand van de platgelegde tarwe werd gevoed door energie die zigzaggend afkomstig was van een tegen de klok in draaiende omhooggaande spiraal.

3) Door de graancirkel liep een benkerlijn, waarvan energie werd afgetapt. Deze energie ging zigzaggend een aantal meter verder, waar de genezende energie verspreid werd in de omgeving.

4) In de afbeelding zijn met licht-gekleurde lijnen de leylijnen aangegeven, waarvan de meeste in het midden van de graancirkel kruisten. Met twee van de leylijnen (aangegeven met nr. 4) was er iets bijzonders aan de hand, dat wel eens vaker voorkomt. De twee leylijnen gingen over een stuk van de graancirkel heen, terwijl ze normaal op de grond rusten. Bovendien liggen de twee leylijnen zeer dicht tegen elkaar aan. Op het moment dat ze de lucht in gaan, en iemand probeert bijvoorbeeld met een wichelroede de leylijn te volgen, geeft deze een uitslag alsof de leylijn ophoudt, en wellicht zelfs omkeert. Maar dat is er niet het geval!!! Het deel waar de twee leylijnen over de plek heen gaan is weergegeven met een streepjeslijn.
2003

In 2003 zijn er in Nederland 15 graancirkels gerapporteerd bij verschillende onderzoekers. Een aantal van deze graancirkels hebben we bezocht en onderzocht. Op basis van ons onderzoek kunnen we zeggen dat er minimaal 11 van de 15 zeker echt zijn. Voor andere graancirkels konden we dit niet bevestigen. In 2003 waren 73 % van de graancirkels echt. In de overgebleven 27 % zijn er misschien meer echte formaties. Ook in België waren er twee graancirkels dit jaar, maar beide waren mensenwerk.

De Nederlandse graancirkels van 2003 die zeker echt zijn: Hoeven (1) (type onbekend), Krimpen aan de Lek (type 2a), Oss (type onbekend), Wilhelminaoord (1) (type 3), Wilheminaoord (2) (type 3) en Brummen (type 3).


 
Uppel 2003 (provincie Noord-Brabant, NL)
Deze graancirkel lag in een tarweveld nabij het dorpje Uppel, dat ligt in het Land van Altena in de provincie Noord-Brabant. De formatie bestond slechts uit een platgelegde cirkel, die 9,4 meter breed was. Waarschijnlijk is de graancirkel ontstaan in de nacht van 21 op 22 juli. Deze graancirkel was een type 3 graancirkel: negatieve buitenaardsen creëren een graancirkel met reinigende functie. De reden waarom hier een graancirkel is komen te liggen is dat de grond hier erg negatief is. Ons viel het op dat het gewas zeer plat lag. Het gewas lag tegen de klok in gedraaid.

Drie magische cirkels waren er aanwezig. Op ongeveer anderhalve meter van de formatie lag een magische cirkel die de groep omsloot. Op de rand van het platgelegde graan lag ook een magische cirkel. De derde en kleine magische cirkel lag naast het midden van de cirkel. In het midden lag er een spiraal die tegen de klok in naar buiten draaide, deze heeft de richting bepaald van het gewas. In het midden van de formatie lag er een klein leycentrum met drie leylijnen. In de formatie was er geen sprake van een energie die wegstroomde zoals die in Hoeven (ook type 3) wel is aangetroffen. Tijdens het bezoek werden lichtbollen en graancirkellijntjes waargenomen.

03Uppel1
De zwarte lijnen bovenaan zijn de tractorsporen.

1) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie uit de omgeving. Deze energie ging via een zigzag naar de buitenste magische cirkel. Met deze energie werd deze magische cirkel gevoed.

2) Van één energielijn (leylijn) werd energie afgetapt. Deze energie ging met een zigzag naar de magische cirkel die op de rand van het platgelegde graan lag. Met deze energie werd deze magische cirkel gevoed.
03Uppel2
3) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie uit de omgeving. Deze energie ging via een zigzag naar de kleine magische cirkel naast het midden. Met deze energie werd deze magische cirkel gevoed. Op de plaats van de spiraal waren er allemaal graanstengels met een donkere aanslag.

4) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie uit de omgeving. Deze energie ging via een zigzag naar de kleine magische cirkel naast het midden, hier werd de energie opgeslagen.

5) Wanneer de energie opgehaald werd door buitenaardsen, ging er een zigzag vanuit de kleine magische cirkel naar het ophaalpunt. Hoe we het ophaalpunt moeten voorstellen is nog niet duidelijk.


 
Ter Aalst (provincie Noord-Brabant, NL)
Tijdens een eerder onderzoek bij Ter Aalst kwam ik er achter dat er een graancirkel gelegen heeft nabij deze plek. Deze graancirkel heeft er niet in dit jaar gelegen, maar vele tijden terug wel lag die er wel. Bij deze formatie was er geen gewas plat gelegd, maar werd er in ijs een structuur neergelegd. Deze formatie bestond enkel en alleen uit een ring.
"Platgelegd": een ring
Breedte ring: 0,5 meter
Diameter ring: 3,5 meter
Diameter grootste magische cirkel: >6 meter in doorsnede

Dit type graancirkel is een type 6 en komt tegenwoordig niet meer voor. Dit type wordt door buitenaardsen gemaakt om energie af te voeren. Dit type wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. Er lagen maar twee magische cirkels in deze graancirkel. De ene lag aan de buitenrand van de ring en de ander lag om de gehele groep heen.

99Aalst
1) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie uit de omgeving. Vervolgens ging deze energie zigzaggend naar de magische cirkel van de ring. Met deze energie werd de magische cirkel gevoed.

2) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie uit de omgeving. Vervolgens ging deze energie zigzaggend naar de buitenste magische cirkel. Met deze energie werd de magische cirkel gevoed.

3) Een andere spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie die zigzaggend naar een poort ging. Door deze poort vloeide de energie weg. De poort werd ondersteund door een magische cirkel (als poort).

4) Een spiraal (naar binnen + met klok mee) verzamelde energie die gebruikt werd voor de structuur in het ijs. De energie van de spiraal ging met de klok mee bij de creatie van de ring.


 
Kapelle 2003 (provincie Zeeland, NL)
De graancirkel was waargenomen vanuit de trein op de ernaast gelegen spoordijk. Een deel van de tarwe was al geoogst en op de dag van het bezoek werd de rest van het veld gehaald. De graancirkel is er gelegd tussen 14 juli en 23 juli.
03Kapelle1
Platgelegd: 3 ringen met hierin een cirkel
Diameter kleine cirkeltjes: 2,5 tot 3 meter
Breedte ringen: ± 1,5 meter
Breedte tussen ringen en middencirkeltjes: ± 6 meter
Kortste afstand tussen ringen: ± 3 meter
Alle cirkels en ringen waren authentiek. De draairichting van de aren was in alle ringen met de klok me en in alle middencirkeltje tegen de klok in. De graancirkel was niet in perfect ronde vorm, maar het leek wat speels te zijn neergelegd. Dit duidde op het werk van natuurwezens. Deze graancirkel in dit veld was dan ook een type 1a: gemaakt door natuurwezens om door te laten stromen. De blokkade in de energielijnen is hier ontstaan door drie dingen *1: de uitstraling van de stroomleidingen van de spoorwegen; *2: de uitstraling van de hoogspanningsleidingen die iets verder liepen; *3: de pijpleiding die hier onder dit veld door loopt.
De draairichting van het gewas was hetzelfde als de draairichting vande energie. In deze formatie waren 7 magische cirkels (ter afscherming) aanwezig: ieder klein cirkeltje, de buitenrand van iedere ring en om de groep als geheel. De energie die naar de magische cirkels toe gaat voedde de magische cirkels. De krullen in de afbeeldingen zijn spiralen. Tussen de haakjes staan de soorten energielijnen.


Na de oogst van de cirkel kon de bodem goed bekeken worden naar eventuele sporen van silicium, deze werden nergens in de formatie aangetroffen. In deze graancirkel werden geen tijdsverstoringen aangetroffen. Tijdens mijn bezoek aan de formatie heb ik vele lichtbollen waargenomen. Deze waren vanuit de graancirkel gezien vooral boven het veld zichtbaar, maar ook gingen er bollen naast de aren in een klein cirkeltje. Ook werden er graancirkellijntjes gezien.

03Kapelle2
1) De spiraal (naar binnen gericht + tegen de klok in gedraaid) verzamelde energie uit de omgeving voor de magische cirkel van het noordelijke kleine cirkeltje. Energie ging zigzaggend tussen spiraal en magische cirkel.

2) Deze spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie uit de omgeving voor de magische cirkel van de noordelijke ring. Energie ging zigzaggend tussen spiraal en magische cirkel.

3) Door het zuidoostelijke kleine cirkeltje liep een energielijn (aragonaal) waar energie van af werd getapt. Deze energie ging zigzaggend naar de magisch cirkel van de zuidoostelijke ring.

4) De spiraal (naar binnen + tegen de klok) aan de zuidkant van de formatie verzamelde energie uit de omgeving. Deze energie ging zigzaggend naar de buitenste magische cirkel.

5) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) tussen de zuidwestelijke cirkel en ring verzamelde energie. Deze energie ging zigzaggend naar de magische cirkel van het zuidwestelijke kleine cirkeltje.

6) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie uit de omgeving. Vervolgens ging deze energie zigzaggend naar de magische cirkel van de zuidwestelijke ring.

7) In de noordelijke kleine cirkel werd energie afgetapt van een energielijn (benker). Deze energie ging kort zigzaggend naar een poort in het midden van dit kleine cirkeltje en vloeide hier weg.

8) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie uit de omgeving. Vervolgens ging deze energie zigzaggend naar de magische cirkel van het zuidoostelijke cirkeltje.

9) Bijna op de rand van het zuidoostelijke cirkeltje lag er een spiraal (naar binnen + tegen de klok) die energie verzamelde uit de omgeving. Deze energie ging met een korte zigzag naar het midden van dit cirkeltje, alwaar de energie door een poort verdween.

10) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) verzamelde energie uit de omgeving. Deze energie ging zigzaggend naar en om de energielijn (curry), waardoor de energie van deze lijn beter kan doorstromen.

11) Een spiraal (naar binnen + tegen de klok) in het midden van het zuidoostelijke kleine cirkeltje verzamelde energie. Deze energie ging vervolgens zigzaggend om een energielijn (leylijn) om deze beter te laten doorstromen. Het zigzaggen om de energielijn ging tot en met twee meter voor bij de rand van het cirkeltje.

12) In het zuidwestelijke cirkeltje werd energie afgetapt van een energielijn (benker), waarvan onbekend is welke richting deze energielijn uit ging. De energie ging vervolgens zigzaggend naar een poort in het midden van het kleine cirkeltje, alwaar de energie door de poort verdween.
03Kapelle3
03Kapelle4
03Kapelle5
03Kapelle6
13) In de zuidwestelijke ring was er een oriëntatiepunt voor de natuurwezens, er lag hier een aardepoort. Ook lag hier een leycentrum met vier leylijnen.

14) Deze spiraal (naar binnen + tegen de klok) werd gebruikt bij de platlegging van het gewas van de drie kleine cirkeltjes.

15) Deze spiralen (naar buiten + tegen klok in) werden gebruikt bij de platlegging van het gewas van de ringen. Iedere spiraal had de eigen ring.
 
Standaardbuiten 2003 (provincie Noord-Brabant, NL)
In een naburige plaats van Hoeven ontstond een nieuwe graancirkel in de week van zeven april 2003. De formatie werd door ons bezocht op maandag 14 juli. De formatie lag in een graanveld en bestond uit een grote cirkel, een kleintje aan de grote cirkel vast, en nog een kleine cirkel in het verlengde van de andere twee cirkels. Tussen de twee kleine cirkels zat een tussenruimte van een tiental centimeters. Dit type graancirkel hadden we nog niet eerder bezocht, want het was een type 2a; dat wil zeggen een positieve graancirkel die de energie laat doorstromen.
03Standaardbuiten1
Alle drie de cirkels van de formatie waren authentiek. De draairichting van het gewas was tegen de klok in in alle cirkels en de draairichting van de energie was ook tegen de klok in. Wel waren er ook draaiingen aanwezig die met de klok mee gingen (spiralen). De energie van de graancirkel was amper nog aanwezig, maar het was zeker een positieve energie. Het vreemde bij deze graancirkel was dat er ver van het tractorspoor twee evenwijdige sporen waren van platgetrapt graan, deze twee sporen zijn aangegeven met nummer 1. Ze liggen onder het graan van de cirkel en moeten dus voor de graancirkel zijn neergelegd. Vermoedelijk een tijd ervoor en vermoedelijk komt dat door dat er een ufo geland is en/of om silicium achter te laten. Boven de graancirkel werden lichtbollen en graancirkellijntjes gezien. Boven het veld van de graancirkel liepen hoogspanningsleidingen.

Hieronder staan drie afbeeldingen van de graancirkel met hierin uitgewerkt de energieën. Er zijn drie afbeeldingen gebruikt om het overzichtelijk te houden. Om iedere platgelegde cirkel lag er een magische cirkel en om de gehele formatie lag nog een magische cirkel die in het grijs ingetekend is. Buiten de graancirkel waren er ook twee delen van de graancirkel aanwezig die niet platgelegd waren. Deze staan links en rechts onder de grote cirkel. De krullen in de afbeeldingen zijn spiralen. Tussen de haakjes staan de soorten energielijnen.

03Standaardbuiten2
1) Hierboven al uitgelegd

2) In cirkel 1 werd er energie aangetrokken (gebundeld) door een smalle opgaande, tegen de klok in draaiende spiraal. Vervolgens ging deze energie naar cirkel 3 en zigzagde om de energielijn (hartmann) om deze beter te laten doorstromen. Uiteindelijk ging de energie, die voor de doorstroming zorgde, geheel op in de energielijn.

3) De vorm die rechtsonder de grote cirkel lag leek vanuit de graancirkel op een 8. In de binnenste ronding van deze acht lag er een spiraal (opgaand + tegen de klok in). Deze verzamelde de energie die vervolgens zigzaggend naar de rand van cirkel 2 ging. Met deze energie werd de magische cirkel gevoed.
03Standaardbuiten3
4) Door de buitenste ronding van de 8-vorm liep een energielijn (curry). Van deze lijn werd energie afgetapt die zigzaggend naar een andere energielijn (leylijn) ging. Om deze energielijn (leylijn) zigzagde de energie, waardoor de energielijn gestimuleerd werd door te stromen. Uiteindelijk ging de energie, die voor de doorstroming zorgde, geheel op in energielijn.

5) De vorm die linksonder cirkel 3 lag had een beetje de vorm van een ovaal. Hier lag een spiraal (opgaand + tegen de klok in) die energie verzamelde. Deze energie ging zigzaggend naar de magische cirkel van cirkel 3, waar de energie als voedingsbron diende.

6) De spiraal (opgaand + tegen de klok in) die midden in cirkel 3 lag verzamelde energie, die vervolgens zigzaggend naar de magische cirkel ging van de groep (buitenste).

03Standaardbuiten4
7) Door cirkel 2 liep een belangrijke energielijn (leylijn) die langs de rand van cirkel 3 ging. Van deze energielijn werd energie afgetapt die zigzaggend om een andere energielijn ging (aragonaal) om de energie beter te laten doorstromen. Uiteindelijk ging de energie, die voor de doorstroming zorgde, geheel op in energielijn.

8) In cirkel 1 liep er een energielijn (pyeré) waarvan de richting niet bekend is. Van deze energielijn werd energie afgetapt die zigzaggend naar het midden van cirkel 1 ging, alwaar de energie door een poort verdween.

9) Een spiraal (opgaand + tegen de klok in) die buiten de grootste magische cirkel lag verzamelde energie die via een zigzaggende beweging naar de magische cirkel ging van cirkel 1. Deze energie was de voedingsbron voor cirkel 1.


 
Hoeven (3) 2003 (provincie Noord-Brabant, NL)
In hetzelfde gebied waar twee eerdere graancirkels dit jaar verschenen is er een derde gekomen in de maand juni. Oorspronkelijk was het een vijftal cirkels, waarna er twee door hoaxers zijn bijgemaakt. Nummer 6 en 7 zijn nep! De graancirkel lag zeer dicht bij hoogspanningleidingen. Alle cirkels van deze graancirkel waren tegen de klok in gedraaid.

03Hoeven31
In de afbeelding hier links waren cirkel 6 en 7 door mensen gemaakt. De cirkels 1, 2, 3 en 5 waar negatief, (=belastend). Cirkel 4 van de formatie was neutraal en voelde goed. Cirkels 1 en 2 trokken energie aan vanuit de omgeving. Bij de een werd die energie opgeslagen in de grote cirkel. In de tweede werd energie aangetrokken die gebruikt werd om het proces van de graancirkel draaiende te houden. Cirkel 3 was een vreemde eend in de bijt. Deze cirkel trok geen energie aan. Het vloeide eerder energie af. Op deze plek haalt een ufo de energie weg of wordt de energie via een poort afgevoerd. Dit laatste gebeurde constant hier met een klein deel van de energie. Cirkel nummer 4 is de neutrale cirkel. Deze cirkel verzorgt dat er genezende energie wordt aangetrokken en dat deze wordt verspreid in de omgeving. De grote cirkel zelf is de opslagplaats van de negatieve energie die wordt verzamelt door de eerste cirkel.

De formatie in zijn geheel had een reinigende taak, met een specifieke functie van cirkel vier voor de genezende energie.


 
Hoeven (2) 2003 (provincie Noord-Brabant, NL)
Naar aller waarschijnlijk is er in de nacht van donderdag op vrijdag (12-13 juni 2003) een graancirkel ontstaan in de buurt van Hoeven, Noord-Brabant. De donderdagavond ervoor had de boer nog niets gezien en op vrijdag lag de graancirkel in het tarweveld. De graancirkel bestond uit een grote cirkel van ongeveer 20 meter in doorsnee en twee kleinere cirkels van ongeveer 1,5 meter ernaast, zie een plattegrondje hieronder. De grijze lijnen zijn de tractorsporen.

Deze graancirkel viel te classificeren als een type drie uit het graancirkelschema, een negatieve graancirkel was dit dus. Dit was zelfs voelbaar vanaf de weg. De plaats was te typeren als een ufolandingsplek, bij het ontstaan van de graancirkel zouden er vijf ufo's aanwezig zijn geweest. In het graancirkelschema staat per soort vermeld wat een graancirkel doet, in dit geval was dat het reinigen van de grond. Het bleek dat er energie van de twee kleine cirkeltjes naar de grote cirkel ging. Hier werd de energie opgeslagen. In een graancirkel van vorig jaar (die ook in de buurt van Hoeven lag) werd er een schuine schijf aangetroffen waar de energie in opgeslagen zou worden. Een dergelijke schuine schijf werd nu niet aangetroffen.
De kleine cirkeltjes namen negatieve energie uit de grond en de lucht op, de uitstraling van het veld werd geabsorbeerd en dit werd deels getransporteerd naar de grote cirkel en deels werd deze energie gebruikt dit proces draaiende te houden. Deze graancirkel is dus een reinigende machine, een soort stofzuiger die negatieve energie opzuigt. Na verloop van tijd zal deze machine geleegd worden door buitenaardsen (ufo), die dan de grote cirkel gebruiken om de energie op te halen.
03Hoeven21
03Hoeven22
Boven: hoe de graancirkel als stofzuiger werkt
Links: plattegrondje van de graancirkel