Aura's & uitstralingen

[7 aura's] [Witte/witgrijze aura] [Gekleurde aura] [Gezichtexpressie]

Een aura is het uitstralingsveld van de mens. Het is energie die naar buiten uitstraalt. De aura bestaat uit zeven lagen die ieder weer elders in het menselijk systeem hun herkomst hebben. Zo is er een laag die de emoties, gevoelens en karaktertrekken representeert. Een andere laag laat de toestand van de menselijke organen zien. De aura is een gevolg van wat er in de mens gebeurd. Wanneer er veranderingen in emoties, gevoels of lichamelijke toestand optreden, verandert de aura (o.a. van kleur).


gif1    [Naar top]

Er zijn zeven verschillende aura's. Bij het bepalen van deze zeven is er uitgegaan van een proefpersoon. De sterkte (en dus de grootte en reikwijdte) van de verschillende aura's kan verschillen van persoon tot persoon. De volgorde kan dus bij ieder mens verschillend zijn. Alle zeven zijn de aura's het energielichaam en energieveld van de mens. De zeven soorten:


1) Deze aura is de basisuitstraling. Dit is de uitstraling die bij alles en iedereen altijd aanwezig is, bij ieder molecuul. Het is de uitstraling van de zijnsvorm, omdat het aanwezig is straalt het uit. Deze uitstraling is ook de enkelvoudige uitstraling van het lichaam te noemen. Deze aura wordt ook etherisch lichaam genoemd, terwijl dit niet de goede naam hiervoor is. Deze aura wordt waargenomen als een witgrijze band om iemand heen.

2) Deze aura is de aura waar de emoties van het wezen in tot uitdrukking komen. Dit wordt ook het emotioneel lichaam genoemd. Deze aura wordt waargenomen als een gekleurd veld om iemand heen. Deze aura wordt vaak waargenomen samen met de aura die de status van de organen weergeeft.

3) Deze aura geeft de status weer van de organen in het lichaam. Het meest optimaal voor de mens is als de organen in balans zijn. Dit is lang niet altijd zo en vaak hebben de verschillende lichaamsonderdelen tekorten of tevelen aan bepaalde substanties. Ieder lichaamsdeel laat individueel in de aura de eigen status zien. Maar deze aura geeft niet alleen de status van het lichaam weer, ook laat deze aura zien hoe het met de geest van iemand is gesteld, het denken van een persoon. Deze aura is ook de meervoudige uitstraling van het lichaam te noemen. Deze aura wordt waargenomen als een gekleurd veld om iemand heen. Deze aura wordt vaak waargenomen samen met de aura die de emoties van het wezen weergeeft.

4) Deze aura zorgt ervoor dat de andere aura's in stand worden gehouden door middel van het aantrekken van gidsen, begeleiders en engelen wanneer die nodig zijn. Deze entiteiten komen dan in dit energieveld. Deze aura wordt waargenomen als een wit veld om iemand heen.

5) Deze aura geeft het bewustzijnsniveau van de mens weer. Hoe groter het bewustzijn, hoe verder deze aura reikt. Deze aura geeft de mate van bewustzijn weer. Iemand die bijvoorbeeld dement is zal een heel klein veld hebben. Deze aura wordt waargenomen als een wit veld om iemand heen.

6) Deze aura is je gevoel, je instinct, je intuïtie. Het gevoel dit in deze aura. Deze aura kan niet als een zichtbaar veld worden waargenomen, wel is het mogelijk om deze aura op andere manieren waar te nemen.

7) Deze aura straalt uit wat je gedachten voortbrengen. Hierin komt je karakter tot uitdrukking. Wanneer iemand met de gedachte zit "ik wil meer geld" en dit niet los laat, blokkeert de persoon de energie dat die geld krijgt en raakt het juist kwijt, terwijl de persoon die het los laat wel geld naar zich toe ziet komen. Je krijgt wat je uitstraalt. Wanneer je geld wilt en dat denkt, dan krijg je wat je denkt. Je denkt namelijk "ik wil geld en ik heb het niet", dan blijf je bij deze energie. De energie van je denken en je karakter die in deze aura gaat zitten heeft invloed op het hele lichaam, het hele lichaam raakt als het ware doordrenkt met deze energie. Behalve het lichaam wordt ook specifiek het gezicht van de mens (en ook dier) beïnvloedt door deze aura. Het gezicht wordt deels door deze energie vormgegeven. Deze aura heeft als andere naam etherisch lichaam. Deze aura wordt waargenomen als een witgrijs veld om iemand heen.


De persoonlijkheid van een mens wordt gevormd door aura's 2 en 7, de emoties en de gedachten maken de persoonlijkheid van de mens.

gif2    [Naar top]

Algemeen over de witte/witgrijze aura
Vier van de zeven aura's die de mens heeft zijn wit of witgrijzig van kleur. Het geeft een energieveld weer die aanwezig is om het lichaam van een mens, de uitstraling. Ook komt een omschijning voor om bijvoorbeeld dieren en ook bij planten, maar ook bij andere objecten. Ook een lantaarnpaal heeft dus een uitstraling en die kan gezien worden door mensen die dat kunnen waarnemen. Je kan zelfs je vinger in de lucht houden en de aura / omschijning hiervan zien. De achtergrond is er nog steeds zichtbaar door, zodoende lijkt de omschijning soms de kleur van de achtergrond te hebben. Dus als de omschijning die u ziet kleur bevat, kijk of dat niet komt door de achtergrond.

Eigenschappen witte/witgrijze aura's / omschijningen
Het is een omschijning om iemand heen.
Het is doorzichtig van aard.
Omschijning is licht (wittig of grijswittig) van kleur, als een soort waas of helderder.
De omschijning beweegt mee met de bewegingen van de persoon.

Beschrijving witte/witgrijze aura's / omschijningen
Zoals al gezegd is deze aura een omschijning om iemand heen. Ook dieren, planten, en objecten kunnen een dergelijke omschijning hebben, of de dieren, planten en objecten alle vier de witte/grijswitte aura's hebben is niet bekend. De omschijning is doorzichtig van aard, de achtergrond is zichtbaar er door heen, maar is wel wat vager. De omschijning is licht van kleur, een soort grijs-wittig of puur wit, dat voor elke achtergrond zichtbaar is. De achtergrond is er nog zichtbaar doorheen. De achtergrond wordt wel iets waziger door de omschijning. De witgrijze/witte uitstraling die het meest wordt gezien is de eerste uitstraling. Deze kan op een afstand gezien van 15 tot 20 meter wel een halve meter breed zijn, dichterbij is deze meestal smaller en kan ook maar 5 centimeter zijn. De uitstraling beweegt mee met de bewegingen van een persoon of bijvoorbeeld een boom die heen en weer gat in de wind. De andere licht-gekleurde uitstralingen zijn meestal breder en groter.

gif3    [Naar top]

Algemeen over de gekleurde aura
Twee van de zeven aura's die de mens heeft zijn gekleurd. Wat de gekleurde aura wordt genoemd zijn eigenlijk twee soorten aura's. De ene geeft de gezondheid aan en de gesteldheid van de verschillende lichaamsdelen en de andere geeft de gemoedstoestanden die een mens kan hebben weer. Iedere kleur heeft een andere betekenis en er zit zelfs verschil in de tinten die kleuren kunnen hebben. Donkerrood heeft een andere betekenis dan lichtrood, enzovoorts.
Deze gekleurde aura komt ook bij dieren en planten voor, want beide zijn levende wezens. Of de kleuren ook bij objecten voorkomen is onbekend. Overigens, zelfs dieren kunnen deze gekleurde aura's zien. Wanneer er zich veranderingen voordoen in uw energieveld dan merkt uw dier dat vaak.
Deze gekleurde aura's zijn te fotograferen, dit in tegenstelling met de witte/witgrijze aura waar geen apparaat van bekend is die dit kan waarnemen. De methode die hiervoor wordt gebruikt heet 'Kirilianfotografie'. Sommige mensen kunnen ook voor u de aura uittekenen.

Eigenschappen gekleurde aura's
Het is een brede band met kleuren om iemand heen.
Een licht waas in kleur om iemand heen, doorzichtig van aard.
Het is een omschijning om iemand heen.
Verschillende kleuren mogelijk, afhankelijk van iemands (gemoeds/gezondheids) toestand.
Meerdere kleuren kunnen tegelijk voorkomen.
De plaats waar de kleuren voorkomen, geeft vaak aan waar die betrekking op heeft.
De omschijning beweegt mee met de bewegingen van de persoon.

Beschrijving gekleurde aura's
Deze gekleurde aura is een omschijning om iemand heen. Vaak zijn deze kleurtinten prachtig van kleur. Bij zeer ongezonde personen of mensen die qua gemoedstoestand niet in hun goede doen zijn, zijn de kleuren niet zo schitterend omdat dit invloed heeft op de aura. Zoals al is geschreven heeft een aura verschillende kleurencombinaties als mogelijke verschijning. Over het algemeen is deze band van kleuren aardig breed, maar er zijn uitzonderingen. Deze kleuren hangen als een soort waas om iemand heen, die nog een beetje doorzichtig is. De achtergrond is nog vaag zichtbaar door de kleuren heen, maar de kleuren overstemmen wel de achtergrond. De omschijning beweegt mee met de bewegingen van de persoon. Een deel van de mensen die gekleurde aura's zien zien de gehele aura volledig, maar een deel van de mensen ziet maar een stukje van de aura, bijvoorbeeld alleen bij een enkel lichaamsdeel. Wanneer iemand begint met het zien van gekleurde aura's begint het meestal met het zien van één enkele kleur. Deze kleur bevindt zich dan op een bepaalde plek bij het lichaam, of een bepaalde kleur bevindt zich helemaal rond de persoon.
Wanneer iemand donkere vlekken ziet in de aura van een persoon, duidt dat op ziektes, gezwellen of organen die totaal niet in orde zijn. Op de plaats waar die zwarte vlekken zich bevinden, dat orgaan zou het dan zijn. Zwarte vlekken bij het hoofd zouden bijvoorbeeld kunnen duiden op een (komende) beroerte.


gif4    [Naar top]

Eigenschappen van gezichtsexpressies
Bepaalde structuren zichtbaar
Sommige energieën of gezichtsdelen springen er soms uit

Beschrijving gezichtsexpressies
In het gezicht van mensen zie je patronen die je kan relateren aan bepaalde gevoelens of karaktertrekken van mensen. ieder mens heeft zijn of haar eigen combinatie van karaktertrekken, waardoor gezichten altijd van elkaar verschillen. Wanneer je de gezichten van mensen kunt bekijken kun je voor jezelf heel goed aangeven voor welke personen je op moet passen en welke personen je gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden. Wanneer je je hier bewust van bent, kun je bewuster met situaties omgaan. Deze energieën in gezichten worden met name veroorzaakt door de zevende aura.