[Terug naar index heiligdommen]

Tafelbergen; offerplaatsen op een heuvel boven de aardse wereld uit richting de goden...

- Tijdsperiode: Kelten: van omstreeks 500 v.Chr., tijdens de Romeinse tijd en tot de Middeleeuwen
Tafelbergen in het Gooi: ± 400 n.Chr.
- Volk: Kelten
- Functie: heiligdom (vereren & offeren)
- Vorm: kegelvormige berg met een afgevlakte top
- Rituelen: onbekend
- Energetisch: zie het energetische model
- Bekende locaties: de Leeuwenberg of Venusberg te Huizen, de Tafelberg te Blaricum, de Trapjesberg te Huizen, de
Eukenberg te Huizen en de Sijsjesberg te Huizen, alleen gelegen in het Gooi (prov. Noord-Holland)


Een berg als offertafel

Tweeduizend jaar geleden maakten de Lage Landen deel uit van een groot Romeins Rijk dat zich uitstrekte van Engeland, tot Marokko, Egypte en delen van het huidige Irak. Een immens rijk dat plots ten onder ging. De Lage Landen waren plots voor een deel niemandsland, waarin mensen begonnen te verhuizen. Een ruig gebied met bossen, heide, moerassen, rivieren, en door andere wilde gebieden trok men door.

Meer dan 1500 jaar geleden kwam er vanuit het zuiden een groep mensen die samen op reis waren en in het gezelschap waren van een druïde. De druïde begeleidde de groep op hun reis om een geschikt einddoel te vinden. Ze wilden een nieuwe plek vinden waar ze goed en veilig konden wonen. Vanuit het zuiden trokken ze noordwaarts en kwamen uiteindelijk terecht in het gebied dat tegenwoordig het Gooi wordt genoemd. Dit gebied was hoog gelegen en ze konden hier in hun voedsel voorzien. Ze kozen een hoog punt uit in dit gebied waar er een sterk leycentrum was. Rond dit kruispunt van leylijnen bouwden ze hun boerderijen. Ze begonnen met vier boerderijen, hadden twee akkers, een omheind veld voor de dieren en er was vlak bij een watertje waar vers water uit de grond omhoog kwam borrelen. En vervolgens begonnen ze aan hun heiligdommen.

Voordat men vertrok en naar het noorden ging, beleefden ze reeds hun religie samen met de druïde. Hij gebruikte natuurlijke hoge heuvels waarop hij z'n religie beoefende. Zij herkenden de sterke krachten die er in de natuur aanwezig zijn, en zagen die als goden en godinnen. Ze vereerden die krachten door op heuvels zich omhoog te richten naar de goden en godinnen. Eventueel pasten ze de vorm van de heuvel wat aan.
(In zuidelijker gelegen Keltische streken gebruikte de druïde voor zijn religieuze activiteiten heilige heuvels. De bevolking had eigen heilige plaatsen.)

In het Gooi troffen de nieuwe bewoners maar weinig geschikte heuvels aan voor hun heilige plaatsen. Daarom besloot men heuvels op te werpen met een afgeplatte top waarop men rituelen kon uitvoeren, de tafelbergen. De druïde bepaalde op helderziende wijze de plaatsen waar de tafelbergen moesten komen. De plekken hadden alle een leycentrum die sterker waren dan de andere leycentra in het gebied. Het gebied werd door de druïde als heilig verklaard. De mensen van het dorp mochten het gebied niet in, behalve voor de bouw van de tafelbergen en voor bijeenkomsten bij of op de heilige plekken. Op gezette tijden vonden er offeringen plaats voor de goden en godinnen. De frequentie van de samenkomsten en wat er geofferd werd, was afhankelijk van waaraan het heiligdom gewijd was.

Deze religieuze structuur in dit gebied heeft maar relatief kort bestaan. Nog geen dertig jaar later vielen andere stammen het dorp aan. Op de Leeuwenberg werden de druïde en zijn leerling gedood om deze heilige plaats te onteren. En dat betekende het einde voor het gebruik van deze heiligdommen als offerplaats.Energetisch model Tafelbergen in het Gooi

In het boek Heidens Nederland (van Judith Schuyf) staat: "In de buurt van Blaricum bevindt zich in het terrein een circa acht meter hoge, kegelvormige berg met een afgevlakte top. Deze berg is gedeeltelijk omgeven door een ondiepe gracht en lage wal. Het bijbehorende informatiebord laat weten dat het gaat om een tafelberg, maar geeft niet aan van wanneer hij dateert of waartoe hij heeft gediend."

Deze tafelberg maakt deel uit van een groep van zeker vijf tafelbergen in de omgeving van Blaricum en Huizen. Allen zijn ongeveer 1500/1600 jaar geleden door dezelfde bewoners uit dit gebied opgeworpen. Onder leiding van de druïde, die de plekken op helderziende wijze uitkoos, werden de plekken ingericht met tafelberg, er omheen een greppel en daarom heen een zeer lage wal. Iedere heuvel was gewijd aan een andere god of godin en werd op andere momenten vereerd met offers. Door een heuvel op te werpen markeerden ze de heilige plek en creëerden ze een heilige plaats die niet te dicht bij de aarde lag en waar ze zich omhoog konden richten naar de goden, verheven boven de natuur. In het gebied van de tafelbergen kwam men niet, behalve wanneer er offers gebracht werden op de heiligdommen. Het dorp waar ze zelf woonden, hun leefgebied, lag buiten het heilige gebied.


Een tafelberg heeft de volgende energetische kenmerken:

# 1 - De tafelberg werd boven op een redelijk sterk leycentrum opgeworpen. Hierbij werd de top van de heuvel afgeplat, en daarop werden offers gebracht.

# 2 - Aan de voet van de heuvel lag er allereerst een greppel en daar omheen lag een zeer lage wal. Om de heilige plek te beschermen werden er om de offerplaats op de heuvel enkele magische cirkels aangelegd. Er lag onder andere een magische cirkel rond de top, door de voet van de heuvel en door de lage wal.

# 3 - Vanaf de tafelberg liep er een weg over een leylijn, die men gebruikte om naar de offerplaats te komen. Deze weg liep over de leylijn het heilige gebied uit of kwam uit op een andere weg naar een andere tafelberg die het gebied uitliep.

# 4 - Voordat iemand offers bracht maakte deze persoon zich leeg op een daarvoor uitgekozen plek. Deze leegmaakplek is een energiepoort die de energieën verantwoord laat afvloeien. Deze is aanwezig op iedere tafelberg.


In de literatuur worden er meer tafelbergen genoemd, zoals te Hilversum, een tafelberg onder Maarsbergen, de Kapellenberg te Rozendaal, De Pampel op de Hoge Veluwe, de Drususberg tussen Merum en Ool en de Tafelberg onder Velp. Verder komt de benaming tafelberg voor te Oosterbeek en op de Posbank. Deze heuvels hebben vermoedelijk deze naam gekregen door de vorm die ze hadden of door de legendes die er over de heuvels waren. Uiteindelijk bleken na onderzoek geen van de heuvels de bovenstaande kenmerken en functie gehad te hebben. De heuvels die in het heilige gebied gelegen waren, zijn de volgende.

De Leeuwenberg of Venusberg te Huizen
Deze heuvel ligt op privé terrein naast de villa op adres Valkeveenselaan 56 en kan niet bezocht worden. Tegenwoordig begint er aan de overkant van de weg een pad dat recht op de tafelberg afloopt, naast een rij bomen. Vroeger lag hier ook een pad, gesitueerd op een leylijn. Zo'n twaalf keer per jaar werd er met volle maan hier geofferd door de druïde. Hier werden er hazen, (huis)varkens, af en toe reeën en vijf paarden geofferd.

De Tafelberg te Blaricum
Deze heuvel ligt vlak bij restaurant De Tafelberg aan de (Oude) Naarderweg. Bovenop de tafelberg kan men zitten en uitkijken over de hei. Dit heiligdom werd vroeger door de druïde gebruikt op vier momenten in het jaar, de kortste dag, de twee middelste dagen en de langste dag. Op de langste dag was er hier het grootste feest. De druïde, die hier in rode mantel stond, offerde vruchten en hield de schaal met vruchtenoffers omhoog in de richting van de zon. Dit was een offerplaats voor de zon.

De Trapjesberg te Huizen
Deze heuvel is gelegen tussen de Museumlaan en de Oud-Blaricummerweg en ligt niet ver achter de bebouwing van huize De Trappenberg. Men kan met de trap naar boven lopen waar een rand om op te zitten is aangebracht. Hoewel de naam van deze heuvel het doet vermoeden waren er vroeger geen treden in de helling van de heuvel. De naam is vermoedelijk afgeleid van een trap omhoog die aan een zijde van de heuvel lag. Ongeveer iedere zeven dagen werd er hier geofferd door de druïde en een (wijze) vrouw. Ze offerden hier vis.

De Eukenberg te Huizen
Deze heuvel ligt ten noordwesten van Huizen in het bosgebied. Op de Eukenberg staan er bankjes en je hebt uitzicht over het Gooimeer en 's avonds op de lichtjes van Almere aan de overkant. Gedurende het jaar werden er op deze plek door zowel ingewijde mannen als ingewijde vrouwen meestal jonge dieren geofferd aan de goden.

De Sijsjesberg te Huizen
Deze heuvel ligt vlak achter zwembad de Sijsjesberg te Huizen. Deze heuvel wordt niet onderhouden en is enorm aan erosie onderhevig. Deze hoge heuvel heeft ongeveer halverwege een trede gehad, die bedoeld was om meer afstand tot de aarde te creëren. Door vrouwen werden er hier op deze plek het hele jaar door planten en ander groen voor moeder natuur geofferd.


Behalve de tafelbergen hadden de bewoners ook een andere heilige plek in gebruik die niet ver van de Leeuwenberg afligt. Ongeveer 250 meter oostelijk van uitspanning Oud Valkeveen aan de noordzijde van het pad in het bosgebied is deze plek gesitueerd. Ook om deze plek lagen magische cirkels, maar hier was er geen heuvel. Eén keer per jaar vond er hier door de boeren een soort dankdag voor de oogst plaats met een heel ingetogen en serieus karakter. Op een soort van tafel legden ze opbrengsten van het land.