[Terug naar index heiligdommen]

Spiraalheuvels; spiralende heuvels als offerplaats, waar trancereizen werden gemaakt...

- Tijdsperiode: van onbekend, tijdens de Romeinse tijd en tot de Middeleeuwen
- Volk: Germanen
- Functie: heiligdom (vereren & offeren) & plek waar trancereizen werden gemaakt
- Vorm: heuvel met spiralend pad naar boven
- Rituelen: onbekend
- Energetisch: zie het energetische model



De Germaanse bevolking (van voor de Romeinse tijd) wist over het algemeen meer van energieën dan de Keltische bevolking. Ze maakten er dan ook meer gebruik van. Dit komt onder meer tot uiting in hun heiligdommen, gepositioneerd op een leycentrum en omgeven door een magische cirkel. Maar ze deden en konden meer. Ze bouwden spiraalbergen, beter spiraalheuvels te noemen, een dergelijke heuvel is zo'n acht meter hoog opgeworpen.

Tegenwoordig is er nog maar één spiraalheuvel in Nederland te vinden (maar die staat op privé terrein en mag niet bezocht worden). Een tweede heuvel in de omgeving is afgegraven voor een zendmast. In Gelderland en Duitsland zijn er meerdere spiraalheuvels geweest, vrijwel alleen nog terug te vinden met de wichelroede. Ze worden ook wel slingerbergen of slingerheuvels genoemd.


Een spiraalheuvel heeft de volgende energetische kenmerken:

# 1 - De heuvel was gesitueerd op een redelijk sterk leycentrum.

# 2 - Om de heuvel lag er een ondiepe gracht met daar door heen een magische cirkel. Ook aan de voet van de heuvel lag er een magische cirkel.

# 3 - Omhoog naar de top van de heuvel wentelt zich een smal pad twee keer om de berg heen, ofwel linksom ofwel rechtsom. Via dit pad loopt er ook een spiraal omhoog of omlaag.

# 4 - Boven op de heuvel lag er een poort die gebruikt werd bij het maken van trancereizen.


(c) OBOD 2001

De plek van de spiraalheuvel is door één persoon op helderziende wijze bepaald en is om een tweetal redenen opgeworpen. Allereerst was de heuvel een offerplaats en een plek van verering. Heel zelden werden er baby's geofferd. Er lagen twee spiraalheuvels in de nabijheid van elkaar. Op de rechtsomgaande heuvel, die gewijd was aan rechtsomgaande energieën (godin), werd de vrouwelijke baby omhoog gehouden door een man en daarna geofferd. Op de linksomgaande heuvel, die gewijd was aan linksomgaande energieën (god), werd op dezelfde dag de mannelijke baby omhoog gehouden door een vrouw en daarna geofferd. Tijdens het offeren was er een ritueelmeester aanwezig. Heel zelden werden er baby's geofferd. Wel werden deze heuvels (zeer) veel gebruikt voor verering.
Ten tweede werden de spiraalheuvels gebruikt om trancereizen te maken. De heuvels dienden als een soort reismachine. Dit werd tegelijkertijd op de nabij gelegen spiraalheuvel gedaan. Op de rechtsomgaande heuvel ging een man in trance en op de linksomgaande ging een vrouw in trance.