[in English]
Soorten graancirkels

Een overzicht van wat er over graancirkels bekend is staat op: Informatie over graancirkels
Onderzoek naar de energieën in graancirkels staat op: Energieën & graancirkels


In het onderstaande schema wordt er weergegeven hoe het fenomeen "graancirkels" is onder te verdelen. Allereerst begint het met de uitsplitsing naar echte en neppe cirkels. Wat de neppe cirkels zouden kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld cirkels die door mensen, dieren of weersinvloeden zijn ontstaan. Bij deze cirkels is er geen bijzondere energie waar te nemen. De bestaande echte cirkels staan in het onderstaande schema, en kunnen verdeeld worden in positieve en negatieve cirkels.

Wat er tegenwoordig onder het begrip "graancirkels" wordt verstaan zijn platgelegde cirkels in gewas of vegetatie. Dit is krap gezien. Er bestaan ook graancirkels die zuiver en alleen energetisch aanwezig zijn.

Ook komt het voor dat er een tijdverschil zit tussen de opwekking/gebruikmaking van de energie en de platlegging van het gewas of de vegetatie.


Echte graancirkels
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Positief/negatief
Positief
Positief
Negatief
Positief
Positief
Door wie gemaakt?
Natuurwezens
Positieve buitenaardsen
Negatieve buitenaardsen
Positieve buitenaardsen
Positieve buitenaardsen
Teken:
Aangave goede grond *
Aangave goede grond *
Aangave slechte grond *
geen
Aangave goede grond *
Doel:
Willen de aarde goed doen
Willen de aarde goed doen
Willen de aarde kwaad doen, maar kunnen het niet
Willen de aarde goed doen
Willen de aarde goed doen
Werkelijke invloed:
Positieve invloed op de aarde
Positieve invloed op de aarde
Positieve & neg. invloed op de aarde (onbewust)
Positieve invloed op de aarde
Positieve invloed op de aarde
Wat doet een graancirkel?
2 mogelijkheden
- laat energie op plek doorstromen
- geneest plek
2 mogelijkheden
- laat energie op plek doorstromen
- geneest plek
1 mogelijkheid
- reinigen grond (zuigt negatieve energie uit grond)
1 mogelijkheid
- geven informatie in energienetwerk
1 mogelijkheid
- combinatie van genezen en energie laten doorstromen
Door middel van wat gemaakt:
(lb = lichtbollen)
Natuurwezens zelf + energievorm (md)
Instrument: witte lb
Observatie: rode lb
Instrument: oranje
Instrument: witte lb
Observatie veld: zwarte lb, observatie omgeving: blauwe, instrument: oranje
Hoe wordt er een cirkel gemaakt?
Met energiegolf
Met straling & energiegolf
Met straling & energiegolf
Met straling & energiegolf
Met straling & energiegolf
Tijdsverschil energie - gewas
Kan tijd tussen zitten (minuten)
Kan tijd tussen zitten (minuten)
Kan tijd tussen zitten (dagen)
Kan tijd tussen zitten (uren)
Kan tijd tussen zitten (dagen)
Silicium aanwezig:
onbekend
onbekend
onbekend
Mogelijk
Altijd
Antenne:
afwezig
aanwezig **
aanwezig **
aanwezig **
aanwezig **

* met goede of slechte grond wordt de uitstraling bedoeld
** aanwezig houdt in dat er normaal gesproken bij dit type een antenne aanwezig is
lb = lichtbollen
Die lichtbollen zijn een vorm van bestuurbare energie, de formaties worden dus van op afstand gemaakt.
De observerende bollen dan zijn een vorm van camera's.

De negatieve cirkels kunnen de mens schaden en de gezondheid verslechteren.