[Terug naar index heiligdommen]

Ringwalburgen; heiligdom en bescherming tegen vijanden...

- Tijdsperiode: de Vroege-Middeleeuwen (700 n.Chr. - 1100 n.Chr.)
- Volk: toenmalige lokale bevolking en lokale Vikingen? in de kuststreken
- Functie: bescherming tegen vijanden en een heiligdom binnen de wal
- Vorm: ringwal met hier omheen een gracht, twee hoofdpaden die in het midden loodrecht kruisen en
uitkwamen op vier poorten in de wal
- Rituelen: onbekend
- Energetisch: werden gesitueerd op een kruispunt van leylijnen, zie verder het energetische model
- Bekende locaties:
Noord-Frankrijk: * Sint-Omaars, * Brokburg, * Sint-Winoksbergen
West-Vlaanderen: * Veurne, * Oudenburg, * Brugge
Zeeland: * Oostburg, * Oost-Souburg, * Middelburg, * Domburg, * Burgh, en mogelijk een burg te * KloetingeIn de negende eeuw werden burgen gebouwd aan de kusten van Noord-Frankrijk (Sint-Omaars, Brokburg, Sint-Winoksbergen), België (Veurne, Oudenburg, Brugge) en Zeeland (Oostburg, Oost-Souburg, Middelburg, Domburg, Burgh). Ook in andere plaatsen zouden burgen zijn geweest, maar van deze plekken weten archeologen het zeker. De ringwalburgen in Zeeland en zuidelijker zijn volgens archeologen gebouwd tegen de Vikingen, omdat zij de Lage Landen aanvielen.


In Oost-Souburg is de ringwalburg gerestaureerd zoals die er ooit heeft uitgezien. Deze burg is identiek aan burgen in Denemarken, ze hebben ongeveer dezelfde afmetingen en vorm. In Denemarken zijn er nog maar vier van deze burgen te vinden. We hebben dus te maken met een identieke bouwstijl, dus deze burgen hebben wellicht de oorsprong bij de Vikingen.

Blijkbaar moeten er ook (enkele?) Vikingen zich hier gevestigd hebben, anders kan de identieke cultuur van bouwen en het soort heiligdom niet overeenkomen. (We kwamen bij ons onderzoek Vikingheiligdommen tegen, de zogenaamde Wy-tempels.) Wigholt Vleer schreef in zijn boek het volgende over Middelburg: "Algemeen is aangenomen dat Middelburg in de negende eeuw werd gesticht als verdedigingsburcht tegen de Noormannen. Dit is onjuist. In 841 werd Walcheren in leen geschonken aan de Viking Heriold of Harold en het bleef tientallen jaren in bezit van de zeevaarders. In 882 was sprake van massale aanvallen op België en Frankrijk vanuit het Delta-gebied."

De Vikingen hadden zich dus, wellicht in kleine getale, gevestigd aan de kust van de Lage Landen. Blijkbaar hadden de Vikingen weinig op met de in kunstgebieden van de Lage Landen gevestigde Vikingen en hun medebewoners en vielen hen aan. In het boek 'Zeeland in de Vroege Middeleeuwen' wordt er ook aangegeven dat de Vikingen onderling en tussen hun afstammelingen die elkaar fel de macht betwistten.


De ringwalburgen waren volgens een standaardmodel gebouwd. Deze bestond uit een wal, met hier omheen een brede gracht. Er waren twee hoofdpaden die loodrecht elkaar kruisten. Deze paden kwamen uit op vier poorten in de wal. Deze paden waren van hout en eronder was het afvoerkanaal voor water. In de ringwalburg van Oost-Souburg zijn deze houten paden gereconstrueerd.Energetisch model
Een ringwalburg heeft de volgende energetische kenmerken:

# 1 - De ringwalburg werd met het midden gesitueerd op een sterk leycentrum. Een leycentrum gebruikt voor vestiging en verdediging. Op dit middelpunt werd een steen geplaatst.

# 2 - Elders dan het midden werd er op een ander (redelijk) sterk leycentrum het heiligdom geplaatst: een Wy-tempel. Een Wy-tempel had een lichte verhoging die rond was en de plek was verder leeg, het was "een immense leegte". Hier vond er verering plaats en werden "magische handelingen" verricht. Veelal herinnert de naam Wijngaardstraat naar deze Wy-tempel. Wijngaard is dan afkomstig van de Wygaard, gewijde gaard. Zo hebben Brugge, Middelburg en Domburg zo'n straat.

# 3 - Het leycentrum op het middelpunt van de ringwalburg lag samen met het heiligdom, de Wy-tempel op dezelfde leylijn.

# 4 - Over de twee houten paden, die elkaar loodrecht in het midden kruisen, liepen twee leylijnen.

# 5 - Op de plaats van de wal lag er een magische cirkel.Overige
Volgens de archeologen zijn verder te Den Burg op Texel en Rijnsburg (bij Katwijk ZH) een ringwalburg geweest. Volgens Wigholt Vleer zouden Maasmechelen, Leuven, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Bergen op Zoom, Haarlem en Texel (Den Burg) een ringwalburg gehad hebben.

Middelburg
In het middelpunt van de ringwalburg ligt er momenteel een grote steen. De Wy-tempel lag in vroeger tijden op de plaats van het tweebeukige schip van de huidige kerk en ligt op een leylijn samen met het middelpunt van de burg en de toren aan de zijkant van de kerk.

Domburg
In het middelpunt van de ringwalburg zijn er in de straat keitjes in een cirkel gelegd op de plaats van het leycentrum, dit centrum ligt naast het kruispunt van de Ooststraat, Schuitvlotstraat, Domburgseweg en de Badstraat. De Wy-tempel was op de plaats waar vroeger een kapel stond, die inmiddels ook verdwenen is. Alleen de straatnaam herinnert nog aan deze kapel: Boterkapel. De kapel heeft vlak achter de huizen gestaan. Door de lengterichting van de kapel liep er een leylijn (=hartlijn).

Oost-Souburg
De ringwalburg is gereconstrueerd en men kan deze burg bezoeken.

Meer informatie over ringwalburgen in Zeeland en het archeologische onderzoek dat er naar gedaan is, is te vinden in het boek "Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland".


Onderzoek verricht door de Leylijnen Werkgroep Zeeland Zuid oftewel de Zeeuwsche Kosmos. >>>