[Terug naar index heiligdommen]

Megalieten, stenen monumenten als heilige plaats, waar energieën worden getransformeerd...

Onder megalitische monumenten worden alle prehistorische monumenten verstaan die opgebouwd zijn uit (grote) stenen. Megaliet betekent letterlijk 'grote steen'. In Europa komen allerlei soorten megalithische monumenten voor. Simpele staande stenen (menhirs), steencirkels, rijen van stenen, en hunebedden allerlei vormen en maten. Het meest imposante monument is het Engelse Stonehenge, een grote tempelconstructie.

Deze website is vooral gericht op de megalithische monumenten in Nederland & België, maar de informatie over met welke energieën (zoals bv leylijnen) ze rekening hebben gehouden is in heel Europa te gebruiken bij megalithische constructies.

Op deze pagina is in het algemene informatie te vinden over megalithische monumenten en de aanwezige energieën.

·    Lijst van menhirs, megalieten en dolmens in België
·    Weris - megalieten-hoofdstad van België
·    Hunebedden en andere megalieten in Nederland


Energieën van megalithische monumenten

Bij de steenkamers loopt er altijd een leylijn door de lengterichting of door de ingang. Meestal is dat beide het geval. De kant waar de ingang is geplaatst is afhankelijk van de leylijn die door de ingang loopt. De ingang is altijd zo gesitueerd dat de leylijn door de ingang naar buiten stroomt. Alle megalithische monumenten die op hun originele plaats nog liggen zijn gesitueerd op een leycentrum, hoe klein het centrum ook is. Ook loopt er altijd een benkerlijn door het monument, of ze er van wisten of niet. Om het monument ligt er altijd minimaal één magische cirkel, maar bijna altijd zijn dat er meer. Door iedere krans van stenen of houten palen van stenen monumenten ligt er een magische cirkel. Sommige monumenten hebben meerdere kransen en ook dus meerdere magische cirkels. Ook zonder krans kan er een magische cirkel liggen.

Alle onderzochte megalithische monumenten hebben bovendien een overeenkomstige energiestructuur die identiek is aan die van echte graancirkels. Onze opvatting is dat de megalithische monumenten op een graancirkel zijn neergezet. Ook al in die tijd kwamen er graancirkels voor in de vegetatie. De mensen uit die tijd ervaarden ze als negatief en wilden ze omzetten in iets positiefs. Verder bouwden ze om de energieën te vereren. Dit gaat hand in hand met de graancirkels, want graancirkels hebben veel met energie van doen. De stenen van de megalithische bouwwerken vormden de energieën van graancirkels om tot iets positiefs, zodat de plek weer prettig was om te zijn. Iedere steen had z'n eigen functie.

Voor de bouw van ieder monument zijn er tegelijk twee redenen; 1* positief maken van de graancirkel en 2* vereren van energie (in het begin alleen leyenergie, later komt er benkerenergie bij). Wellicht zagen ze die energie als goddelijke krachten.