[in English]
[Entiteiten] [Lichtbollen] [Puntjes] [Flitsen] [Kolommen] [Lijntjes]
[X-lichten] [Smogslierten] [Lijnen & vormen] [Sluier] [Zien van vormkracht]


Deze pagina gaat over paranormale lichtverschijnselen die sommige mensen kunnen zien die de gave van helderziendheid hebben. Behalve die hierboven staan zijn er ook nog andere die slechts een enkele keer zijn waargenomen, ze staan hieronder:

·    Dunne groene sliert in de lucht
·    Slinger van licht
·    Donkere driehoek in de lucht
·    Donkere banen in de lucht
·    Vuurwormpje bij bijvoorbeeld een kaars
·    Wolk met kleine zwarte puntjes
·    Een donkergekleurd mm-lichtje, zwart of heel erg donker rood, hoog in de lucht, bewoog een beetje zijwaarts.
Mmlichtje -> het mm-lichtje
·    Een golfje dat lichterlijk blauwig gekleurd is, de kleur van een blauwe vlam.
Golfje -> deze vorm zo ongeveer, maar dan in de kleur blauw
·    Een oranje sliert in de lucht die naar schatting een halve meter breed is.
Sliert1 -> in de kleur oranje
·    Een zwart/donker kronkeltje dat in de lucht zichtbaar was
Kronkel

Verder zijn er veel andere lichtverschijnselen in de lucht aanwezig. Een deel wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van ufo's (ruimtevoertuigen). Deze zijn voor de paranormale mens waarneembaar, ze manifesteren zich niet altijd in aardse vormen. Ze komen dus ook voor als alleen een energie in de lucht die sommigen kunnen waarnemen.gif1   [Naar top]

Entiteiten (geesten/engelen)

Algemeen
We zien als mensen vaker entiteiten dan we willen erkennen. Sommigen doen bijvoorbeeld een verschijning af als onzin of denken dat het maar verbeelding is. Door de huidige maatschappij worden deze verschijnselen ontkend, en deze verklaring van niet bestaan is doorslaggevender dan de eigen ervaring, terwijl in werkelijkheid de eigen ervaring telt en niet de ervaring of ideeën van anderen.
Hier een simpel voorbeeld. Een echtpaar spreekt met elkaar af dat wanneer een van hen zou overlijden dat die zich zou vertonen aan de ander. Een tijd later overlijdt de man, en zijn vrouw blijft achter als weduwe. Een paar dagen later wordt ze midden in de nacht wakker en gaat recht overeind zitten. Op de hoek van haar bed zit haar man, te glimlachen. Ze wrijft haar ogen nog eens uit en kijkt nog eens, maar dan is hij verdwenen. De vrouw gaat nadenken en komt uit eindelijk tot de conclusie dat het niet werkelijk was en ze doet het af alsof ze het zich heeft verbeeld. Waarschijnlijk heeft ze het ontkend vanuit het gevoel dat er zoiets niet bestaat in een samenleving als de hare. Maar niets is minder waar, het bestaat wel degelijk!


Eigenschappen entiteiten
Meestal licht gekleurd en vaag, maar ook mogelijk uiterst gedetailleerd en in kleur.
De vorm is een gedaante of een gedeelte ervan.

Beschrijving entiteiten
Entiteiten kunnen gezien worden van enerzijds uiterst vaag tot anderzijds erg gedetailleerd. Ook is het mogelijk dat er slechts een deel van een verschijning wordt gezien, bijvoorbeeld alleen het hoofd en de schouders eronder. De vage verschijnselen zijn licht (wittig) van kleur, zoals de witlichte aura / uitstraling. Deze zijn vooral goed te zien op lichte of witte muren. Zelfs in het donker zijn ze te zien. Op bepaalde avonden en in bepaalde nachten is hun energie sterker dan anders, ze zijn dan veel beter zichtbaar.

Er zijn verschillende benamingen voor entiteiten; spoken, geesten, zielen. Ondanks dat de namen voor hetzelfde iets gebruikt worden, denk ik toch dat er verschil in zit. Er wordt meestal gesproken over 'spoken' wanneer er verschillende keren door mensen een verschijning is gezien op een bepaalde plaats. Meestal is hier sprake van in een oud huis, een oude bewoner heeft zich dan niet los kunnen maken van zijn huis. Het spook is ook zichtbaar voor mensen die normaal geen paranormale dingen zien. Dan bestaat er nog een verschijning die wel als een persoon aanwezig is, maar geen ziel is. Deze noem ik een geest. Deze geeft je een boodschap. Een voorbeeld hiervan is Vouwe Fortuna, zij staat bekend als de Godin voor het Geluk en het Lot. Verder bestaat er ook een verschijning van een ziel. Deze kan terugkomen en een kijkje komen nemen. Ze staan je bij of willen je wat zeggen. Het is vaak een familielid of een vriend die over is. Na verloop van tijd zal deze ziel weer incarneren.


Er zijn drie soorten entiteiten.
1) Er zijn entiteiten die na het overlijden niet weggegaan zijn, maar op aarde gebleven zijn en vaak op een vaste plek vast blijven zitten. (Alleen hier heeft het zin om de entiteit naar het licht te sturen.) Deze geesten worden ook wel spoken genoemd of aarde gebonden geesten.
2) Er zijn entiteiten die terug komen naar de aarde om te kijken en te helpen van personen. Dit gebeurt heel vaak, maar meestal heeft niemand het in de gaten. Er zijn continu erg veel entiteiten aanwezig op de aarde. Ze laten zich soms maar zelden zien. Ze hebben ook wel een boodschap.
3) Ook zijn er entiteiten die de mens begeleiden, deze entiteiten worden gidsen genoemd, waarvan iedereen er twee bij zich heeft. De een is meestal een overleden familielid uit dit leven. De ander is meestal een goede vriend(in) die je goed kent uit vorige levens. Gidsen helpen de mens door bijvoorbeeld het geven van inspiratie en ingevingen. Je hebt meestal niet je hele leven dezelfde gidsen. Tijdens het leven verander je nu eenmaal en ga je anders over dingen denken. Met zulke veranderingen en op andere momenten kan een gids z'n plaats verruilen voor een andere gids die je beter kan begeleiden.


Verder bestaan er ook nog poltergeist-verschijnselen. Vele klopgeluiden, meubels die zich uit zichzelf verplaatsen, dingen die omvallen, dingen die zichzelf verplaatsen, enzovoorts, zijn mogelijkheden van poltergeist-verschijnselen.


Andere gedaante-vormen kunnen bijvoorbeeld ook engelen zijn. Dit zijn goddelijke wezens die om hulp gevraagd kunnen worden en in geval van nood kunnen helpen. Zij zijn bijvoorbeeld aanwezig wanneer een ziel gaat incarneren in het kind in de buik van de moeder, en ze zijn ook aanwezig bij het overlijden. Daarnaast heeft iedereen ook een beschermengel bij zich die hulp kan bieden in geval van nood/gevaar.
Engelen kunnen zich ook manifesteren als een stoffelijk persoon, waarna ze in het niets verdwijnen en ook uit het niets gekomen zijn. Ook hulp van ongeziene, maar wel voelbare aard kunnen ze geven. Engelen worden door veel mensen als iets Christelijks gezien, maar dat is niet het geval. Engelen zijn er voor iedereen! De Christelijke kerk heeft ze slechts opgenomen in de eigen religie.
Twee aan te raden boeken over engelen zijn:
-Engelen als Levensbegeleiders, Schneider en Pieroth, Uitgeverij Schors Amsterdam, ISBN 906378452X
-Leven met Engelen, Hans Stolp, Uitgeverij Ankh-Hermes Deventer, ISBN 9020282824

Een aan te raden boek dat gaat over het leven na de dood aan gene zijde is:
-Emed, zijn leven aan gene zijde, W.A.H. Mulder-Schalekamp, uitgever: Strengholt, ISBN 9060102118gif2   [Naar top]

Lichtbollen
Meer over lichtbollen, zie: Lichtbollen +

Deze bollen komen in verschillende kleuren voor, alle kleuren van de regenboog. Zwarte, oranje en de 'normale' witte. Ze kunnen verschillende vormen hebben en hoeven absoluut niet alleen maar rond te zijn.

Andere benamingen voor lichtbollen
Paardebloempluisjes gelijkende bolletjes
Orbs (of light)
Balls of light

Eigenschappen lichtbollen
Ze zijn doorzichtig van aard.
Ze komen of in een groepje, met tweeën of alleen.
Je kan ze lang volgen als je gewend bent er naar te kijken.
Je ziet ze als een flits in de lucht als je ze nog maar net ziet.
Meestal zijn ze duidelijk rondvormig.
Ze kunnen verschillende kleuren hebben, maar meestal zijn ze wittig van kleur.
Ze komen zowel met daglicht als in het donker voor.
Ze kunnen zichtbaar zijn voor bijvoorbeeld gebouwen, maar hoeft niet altijd.
Je ogen worden veelal afgeleid bij nadering object.
Wind heeft geen invloed op de bollen.
Ze bewegen vaak neerwaarts.

Beschrijving lichtbollen
De lichtbollen zijn doorzichtig van aard, maar hetgeen erachter zit is vager of het is nauwelijks nog zichtbaar. Soms zijn de lichtbollen zelf zeer vaag, maar meestal zijn ze duidelijk herkenbaar rondvormig. Lichtbollen kunnen alle kleuren van de regenboog aannemen, maar meestal zijn ze wittig/grijs van kleur. De verschillende kleuren schijnen een betekenis te hebben. Ze bewegen vaak neerwaarts naar de grond of gaan er met een boog naar toe. Dit doen ze alleen, met z'n tweeën of in groepjes. Soms gaat een lichtbol omhoog en verdwijnt in de lucht. Als je gewend bent naar lichtbollen te kijken kun je ze lang volgen van bijvoorbeeld het ontspruiten in de lucht tot bij de grond. Als je deze lichtbollen nog maar net ziet, zie je ze als een flits in de lucht, meestal net voordat je ogen afdwalen zie je ze één voor één. Als een lichtbol een object nadert, bijvoorbeeld een boom, dan worden je ogen afgeleid door het object, of je moet je zo goed hebben afgestemd dat je deze bol kan volgen tussen de takken door. Ook kan het zijn dat je op een gegeven moment lichtbollen voor dingen gaat zien, bijvoorbeeld voor gebouwen, maar ook voor je eigen vingers, of ze gaan zelfs voor iemands gezicht langs.

Verklaringen: vormloze energieën die een bolvorm aannemen, entiteiten die geen gedaantevorm aannemen of bij het ontstaan van graancirkels: lichtbollen die als een instrument worden gebruikt om een graancirkel te maken. Voor een uitgebreidere verklaring zie: Lichtbollen+


gif3   [Naar top]

Deze lichtpuntjes worden vaak gezien als niets bijzonders, maar toch ziet niet iedereen ze.

Eigenschappen lichtpuntjes
Het schiet snel weg wanneer je ernaar kijkt.
Kort nadat ze zijn weggeschoten zijn ze niet meer te volgen.
Het is zo groot als een ster, een lichtpuntje.
Ze bewegen kriskras door elkaar met velen, net als muggen in de zomer.
Er zit ruimte tussen de puntjes.

Beschrijving lichtpuntjes
Lichtpuntjes zijn zo groot als sterren en ze zijn feller als een ster. Ze zijn zo vel en springen er echt naar voren als het ware uit. Deze lichtpuntjes bewegen bijna voortdurend, ze schieten alle kanten op, maar ze houden wel afstand van elkaar. Ze lijken kort stil te staan als je oog erop valt en schieten daarna alle kanten op. Krioelend. Ze schieten kriskras door elkaar met velen. Kort nadat ze zijn weggeschoten zijn ze niet goed meer te volgen met het oog. Ze zijn iets te snel om met het blote oog goed te bekijken.

Ze bewegen kriskras door elkaar. Ze zijn op een bepaald moment niet anders dan een ander, als ze meer energie zouden hebben, als dat zo zou zijn, dan zouden er verschillen moeten zijn in puntjes met lading en zonder, en die zijn nooit opgemerkt, altijd zien ze hetzelfde eruit. Je kan ze vergelijken met sterretjes en vuurvliegjes die heel snel kriskras door elkaar vliegen. Andere namen voor deze lichtpuntjes zijn: vuurvliegjes, regenboogsprankeltjes, lichtkronkeltjes of lichtfilamentjes.

Verklaring: onbekend

We hebben hierbij een afbeelding geplaatst van deze lichtpuntjes, alleen beweging heeft hij hier niet in kunnen uitdrukken, terwijl die een belangrijk onderdeel vormt van deze lichtpuntjes. Ook treft u een afbeelding aan die iemand ons toestuurde, waarin de bewegingen wel aangeduid worden. Ze zouden volgens ons tegen een lichtere achtergrond (in werkelijkheid eigenlijk elke achtergrond) naar voren moeten er uit springen.


Lichtpuntjes2

(Hieronder nog een afbeelding!)


gif5

From: Rob v Z (meerdere mailtjes samengevat)
Subject: lichtkronkeltjes
Date: Tue, 19 Feb 2002 22:46
Attachment: Mvc-001f.jpg

Dag vrienden,
Wat die lichtkronkeltjes betreft: Afgelopen zaterdag heerlijk weer geweest en ben ik zo'n anderhalf uur op het balkon gaan zitten om die "lichtfilamentjes" te bestuderen. (met de zon en een blauwe lucht zie je ze heel goed)

Ik kwam erachter dat zij ter hoogte van het auraveld van mijn vinger (die zie ik ) afbuigen, ze gaan als het ware voor jou opzij, dit was wel moeilijk te zien, doordat je snel geneigd bent om het 2-D te zien, waardoor diepte verdwijnt. (zie ook bijlage)

Later heb ik een magneet geprobeerd en deze lichtfilamenten reageren precies zoals bij mijn vinger, ze buigen af zodra ze tegen de rand van het veld zitten.

Op gedachten, lijken ze (nog) niet te reageren

Wat die lichtkronkeltjes betreft, zijn het inderdaad korte kronkelige bewegingen die deze lichtjes maken, het is geen projectie van mijn ogen, want ik zie diepte. Ze "doven" binnen een seconde. Dit zijn dus geen lichtbollen.


Begeleidend schrijven van makers site: De afbeelding hieronder stelt de bewegingen voor die Lichtpuntjes maken. Realiseer je dat lichtpuntjes zo groot zijn als sterren. Dus niet deze vorm hebben die hieronder staat.  


Lichtpuntjes3


gif6   [Naar top]

Eigenschappen lichtflitsen
Soort flitsen die lijken op de flitser van een fototoestel.
De flitsen kunnen miniatuur zijn of flitsen die wat lijken op onweer.
Ze hebben de kleur van blauw-grijs en soms wit.

Beschrijving lichtflitsen
Deze flitsen lijken op de flitsen die gemaakt worden met een flitser van een fototoestel. Het is net alsof er iemand van opzij een foto maakt met een miniatuurflitsje. Het fenomeen is blauw-grijs soms wit, maar in miniatuur. De flitsen zijn vaak net te zien, in de uiterste hoek van het gezichtsveld links/rechts. Soms wordt ook buiten 's avonds flitsen waargenomen net als een soort onweer, bijvoorbeeld twee grote blauw-grijze lichtflitsen aan de avond hemel.

Verklaring: Entiteiten (geesten) maken door lichtflitsen duidelijk dat ze in de omgeving aanwezig zijn. Grotere flitsen in de lucht (anders dan bliksem!) worden veroorzaakt door energieuitspattingen die vanuit de kosmos naar de aarde komen. Deze energieconcentraten spatten uit en geven de aarde energie, dat geeft de lichtfilts. De toeschouwer van deze flitsen is waarnemer van een mooi fenomeen.


gif7   [Naar top]

Eigenschappen kolommen van licht
Het is vanaf de ~grond tot hoog in de lucht.
Het is een rechte verticale kolom met breedte.
Het is licht van kleur en doorzichtig net als een witte aura.
Er zat geen beweging in.

Beschrijving kolommen van licht
De frequentie dat deze kolommen voorkomen is niet bekend, maar ze zijn er met reden. Ze zijn vooral zichtbaar met zonlicht. Een omschrijving van dit verschijnsel zou zijn een lichtkolom dat van hoog in de lucht recht naar beneden gaat totdat het zicht wordt geblokkeerd door obstakels zoals bomen. Deze kolom is (voor alsnog) nog niet van dichtbij gezien, maar juist van een aardige afstand. Hij was heel goed zichtbaar, en zeker geen luchtspigeling. De kolom is niet/slecht zichtbaar als je er direct op kijkt, wel goed zichtbaar was die als je een blik wierp op iets anders, wat er vlak naast was. Bijvoorbeeld wanneer je kijkt naar de lichtbol (als je die ziet) die er langs beweegt. Deze kolom bewoog niet en was op een vaste plek aanwezig. De keer dat ik hem had gezien was dat boven een bos bij Ulvenhout bij Breda. Het verschijnsel heeft waarschijnlijk met dieren te maken. De kleur van dit verschijnsel was lichtgrijzig en wazig.

Verklaring: onbekend


gif8   [Naar top]

Eigenschappen graancirkellijntjes
Een soort kettingen lijken ze.
Dat zijn niet geheel rechte lijntjes, maar een soort slangetje.
Ze bewegen naar een bepaalde plek of punt.
Ze bewegen langzaam steeds lager.
Bewegen tot ze achter obstakels verdwijnen.
Soms wel en soms niet zijn ze goed waarneembaar, dat ligt aan hun bewegingssnelheid.
De kleur is een soort zilver-grijs.

Beschrijving graancirkellijntjes
In de lucht bewegen behalve Lichtbollen en Lichtpuntjes ook deze rare lijntjes, maar wat is raar? Deze lijntjes zijn niet echt recht of krom. Deze vorm valt gewoon echt niet te omschrijven, of in ieder geval heel erg moeilijk. Deze graancirkellijntjes hebben we zo genoemd door onze ervaringen met ze in graancirkels die niet door mensen zijn gemaakt. Deze lijntjes zijn meestal niet echt goed bestudeerbaar door de aardig hoge bewegingsnelheid. Plotseling verschijnen ze in de lucht en bewegen aardig snel een bepaalde kant op. Ze beginnen op een bepaalde hoogte (niet al te hoog) en dalen geleidelijk totdat ze achter een object verdwijnen zoals een boom. Vaak vervolgen deze lijntjes zich na deze bomen totdat ze bij de grond zijn of het zicht op ze wordt ontnomen door weer andere obstakels. Dit gebeurt niet één of twee keer, nee een heel aantal keren bewegen ze zo. Iedere keer ontstaan ze op (ongeveer) dezelfde plek, en bewegen iedere keer weer dezelfde kant op. Met dezelfde snelheid en hoogte en eindigen ook op dezelfde plek. Deze graancirkel lijntjes zijn net zo makkelijk zichtbaar als lichtbollen, alleen deze lijntjes komen in mindere mate voor. Iemand noemde ze kettingen, de lijntjes lijken hier inderdaad wel op.

Verklaring: Deze graancirkellijntjes zouden de locatie aangeven waar een graancirkel gaat komen, er een ligt of een heeft gelegen.


Gclijntje1 Gclijntje2
Hiernaast hebben we twee keer zo'n lijntje proberen af te beelden. Zeer moeilijk om te tekenen. Dit lijntje zou naar rechts zijn bewogen in werkelijkheid. De kleur zou geen zwart zijn geweest als hiernaast, eerder een zeer lichtgrijze tint of meer wittiger zoals een normale lichtbol.


gif9   [Naar top]

X-vormige lichten

Verwar verschijnsel niet met reflecties van ramen in de zon.

xlichten


gif10   [Naar top]

Eigenschappen hoogspanningssmog
In de buurt van hoogspanningsmasten (mischien ook elders)
Lange slierten komen van draden af die tussen de masten hangen
De slierten zijn donker van kleur
Ze blijven lang hangen, zeker een aantal minuten
Ze leken te bewegen in de wind

Beschrijving hoogspanningssmog
Hoogspanningssmog kan door sommigen aanschouwd worden bij dergelijke masten. Eerst lijkt het op de draden te zitten, hele dikke smurrie, maar het kan ook dat het aan de draden hangt en het als het ware door de wind gedragen wordt, los of nog een stukje aan de draden vast. Ze lijken te bewegen in de wind, maar dat is schijn. De smurrie is donker gekleurd. De smurrie lijkt een beetje op vloeibare pek.
Waar de smurrie door wordt veroorzaakt is de negatieve straling die van de draden afkomt. Deze straling wordt ook wel DOR genoemd. Het bevorderd zeker niet de gezondheid van de mens. Het is dan ook zeker af te raden onder of nabij deze masten te wonen of te verblijven. Misschien komt de smog ook voor bij gsmmasten en andere installaties van stralingsbronnen vanwege de net zo schadelijke straling die van dergelijke apparatuur afkomt.


gif11   [Naar top]

Lijnen & vormen

Het onderzoek en de interesse naar leylijnen en aanverwante energieën is begonnen in Engeland. Alfred Watkins zag in een visioen lijnen lopen door het landschap en hij noemde ze leylijnen. Hier startte het onderzoek daar leylijnen en later kwamen er ook andere lijnen aan het licht, zoals Hartmann, Curry en Meyerlijnen.
Zie ook: www.leylijnen.com voor leylijnen en andere energielijnen en ook energievormen.

Behalve in de vorm van een lijn kan energie zich ook in vormen manifesteren. De meest bekende is een magisch vierkant. Andere vormen zijn magische cirkels, magische driehoeken en spiralen.


Eigenschappen lijnen
Ze zien eruit als lange strepen (tweedimensionaal gezien).
Mogelijk te zien dat de energie een richting opstroomt.
De lijnen zijn lichter dan de omgeving, een soort waas, ze hebben geen andere kleur.
De lijnen zijn ook, behalve in de lengte en breedte, ook in de hoogte te zien (driedimensionaal).

Beschrijving lijnen
Deze lijnen zijn banen van energie die door het landschap stromen. Het zijn lange, rechte lijnen, die niet lijken op te houden. De verschillende soorten lijnen hebben elk hun eigenschappen, ze hebben elk hun specifieke energie. De energie is van iedere lijnsoort ergens anders voor te gebruiken. Het voelen van deze energieën komt veel vaker voor dan dat deze lijnen worden gezien. Meestal weten de mensen niet wat ze voelen of ze denken alles te voelen. Dit laatste komt bijna niet voor, het is vrij uniek als een persoon alles voelt. Meestal voelt een persoon maar één bepaalde energie en soms ook enkele energieën. Zo komt het voor dat op exact dezelfde plek iemand zich heerlijk voelt en een ander voelt zich slecht. Het is dus mogelijk (een enkeling van)  de verschillende energieën te voelen.
Bij het zien werkt het iets anders. Het is mogelijk om per moment één enkele lijnsoort te zien, wanneer ik mezelf concentreer op leylijnen als voorbeeld, zal ik alleen de leylijnen aanschouwen, omdat ik die dan alleen wil zien. Gemakkelijker is het om een enkele lijn te zien lopen.
Het is mogelijk dat je de stroming van lijnen kan zien. De energie van zo'n lijn beweegt een bepaalde richting op. Deze is voelbaar, wanneer je erop gaat staan en je laat meevoeren met de energiestroom dan word je een kant opgetrokken.

Wat ook voorkomt is dat iemand de energieën in kleur aanwezig ziet. Dit kan met de verschillende soorten energielijnen. Maar dit kan ook met de verschillende velden van energie die op een plek aanwezig kunnen zijn. Combinaties van energielijnen en andere energieën zorgen dan voor plekken met verschillende kleuren.

Eigenschappen vormen
Energievormen kunnen als vorm hebben een spiraal, een cirkel, driehoek/vierkant of een andere meerhoek.
Ze kunnen in de platte vorm zichtbaar zijn, maar ook in driedimensionaal.

Beschrijving vormen
Er zijn verschillende soorten magische vierkanten en magische cirkels, zie daarvoor de eerder genoemde website. Deze spiralen, vierkanten, driehoeken, en cirkels kunnen verschillende groottes hebben. Spiralen zijn het duidelijkst voelbaar, wanneer je op een spiraal staat, voel je de draaiing van de energie en je beweegt mee wanneer je jezelf vrij laat gaan.
Wanneer je een vorm ziet in het platte vlak dan zie je een vorm plat op de grond liggen, bijvoorbeeld een vierkant in het gras. Net zoals de lijnen is zo'n vorm lichter dan de omgeving. Wanneer je na wilt gaan wat voor soort magisch vierkant het bijvoorbeeld is heb je een wichelroede of pendel nodig. Dit is volgens mij niet te zien. In het ruimtelijke vlak zijn de lijnen te zien als een soort balken van energie. De cirkels als (halve) bol of cilinder, en de spiralen zijn zichtbaar als onderstaande voorbeeld, bijvoorbeeld in oranje, zo heb ik er wel eens gezien.

Spiraal


gif12   [Naar top]


Eigenschappen sluier
Het is doorzichting.
Het is overal, geen plekje uitgezonderd.
Het zijn een heleboel kleine puntjes zeer dicht op elkaar zonder tussenruimte.
Tussen ogen en object of achtergrond.

Beschrijving sluier
De sluier wordt waargenomen als een waas voor alles heen. Het zit overal, geen enkel object of iets uitgezonderd. De sluier bevindt zich tussen de ogen en de achtergrond. Het is alsof er een laag doorzichtig plastic tussen zit. De laag bestaat, wanneer die nader bekeken wordt, uit miljarden kleine puntjes, die dicht op elkaar zitten. Ze lijken te krioelen. Maar gewoon er naar kijkend lijken ze één geheel, een gelei-achtige substantie. De waas zit duidelijk voor de achtergrond. In het donker is het beter zichtbaar dan overdag.

Deze omschrijving lijkt misschien op de beschrijving van de lichtpuntjes, het grote verschil hiermee is dat er wel ruimte zit de lichtpuntjes en het eruit zien als bewegende sterren of vuurvliegjes.

Verklaring: De sluier is een waas die bestaat uit miljarden energiedeeltjes, een veld van energie. Alles bestaat uit energie. De sluier is de energie van het alles. Energiedeeltjes-golfjes waar het hele universum vol van is. Een concentratie van energie.


gif12   [Naar top]


Het zien van vormkracht

Vormkracht is letterlijk de kracht van vormen. Vormen hebben energie. Wanneer de vorm volgens heilige geometrie is gemaakt of waarin het is toegepast, hebben een extra energie aanwezig dat aangetrokken of misschien wel gecreëerd wordt door de toegepaste heilige geometrie in de vorm. Dergelijke extra vormkracht wordt soms aangetroffen in graancirkels en gebouwen. Het lijkt er dan op alsof de vorm een extra energie in zich heeft.

Verklaring: Iedere vorm heeft energy in zich en soms heeft een vorm extra energie. Energie kan door mensen waargenomen/gezien worden die deze mogelijkheid hebben.