Inhoud pagina Lichtbollen
·    Wat zijn lichtbollen
·    Verklaringen voor lichtbollen
·    Infrarood-foto's van lichtbollen
·    Andere websites over lichtbollen

 
gif1

Wat zijn lichtbollen

Lichtbollen zijn ronde lichtverschijnselen en worden ook wel orbs genoemd. Ze worden door paranormale mensen met het blote oog waargenomen.

Ook zijn er veel mensen die ronde lichtverschijnselen op foto's krijgen. Een deel hiervan kan verklaard worden als stofdeeltjes, waterdruppels (regen/spetters), sneeuw, rookdeeltjes, insecten en vele andere mogelijkheden. Omdat deze lichtbollen zo mooi van vorm zijn, worden deze opties nogal eens over het hoofd gezien en wordt er direct aan iets paranormaals gedacht. Iemand die paranormaal is en lichtbollen in de lucht met het blote oog ziet, ziet geen stofdeeltjes, waterdruppels, rookdeeltjes, etcetera, maar echte lichtbollen!
Voor mensen die foto's maken van lichtbollen is het onderscheid niet gemakkelijk te maken. Lichtbollen op foto's kunnen zowel een stoffelijke verklaring hebben als een paranormale. Lichtbollen komen zowel voor op foto's die gemaakt zijn met een analoog fototoestel (met een filmpje erin) als op foto's die gemaakt zijn met een digitale fotocamera. Wat wel opvallend is, is dat er meer foto's met lichtbollen erop verschijnen die door een digitaal toestel zijn gemaakt. Dit komt omdat digitale camera's gevoeliger zijn voor energieën die (meestal) niet met het blote oog gezien kunnen worden.

Lichtbollen geven een redelijk zwak licht af dat buiten het spectrum ligt van paars-blauw-groen-geel-oranje-rood. Een paranormaal iemand die lichtbollen kan zien, kan dit zwakke licht, dat buiten het spectrum ligt, waarnemen. Digitale fototoestellen zijn dus niet zo precies dat ze alleen het voor de meeste mensen zichtbare licht vastleggen.
Ook verschijnen er meer foto's met lichtbollen erop als er een flitser is gebruikt bij het fotograferen. Enerzijds licht de flits de stofdeeltjes, rookdeeltjes, etc, op, en anderzijds licht een flits ook eventueel de lichtbollen op.
Ook op krachtplaatsen en leycentra worden er meer lichtbollen op de foto gezet, wat komt door de aanwezigheid van energie.

Tijdens een bezoek met enkele mensen aan een locatie, waar er enkele grafheuvels hebben gelegen, werden er verschillende foto's genomen met een digitale camera met een schermpje waarop de foto's werden getoond. Toen de flitser werd gebruikt zagen enkelen van de aanwezigen bollen oplichten die een doorsnede hadden van ongeveer 30/40 centimeter. Op de foto waren deze bollen ook aanwezig exact op de plek waar ze gezien waren. Tenzij er stofdeeltjes bestaan van 30 centimeter grootte, waren dit echte lichtbollen op de foto's. Er werden een tiental foto's genomen waarbij de bollen gezien werden en op de foto ook zichtbaar waren.

Lichtbollen hoeven niet altijd perfect rond te zijn, ze kunnen verschillende vormen hebben. Ze komen zowel met daglicht als in het donker voor. Wind heeft geen invloed op de bollen.

Behalve lichtbollen worden er ook een soort van mistwolken op de foto gezet, terwijl de adem werd ingehouden, er niet gerookt werd, het niet mistig was en alle andere stoffelijke verklaringen uitgesloten waren.

 
gif2

Verklaringen voor lichtbollen

(Lichtbollen die niet stoffelijk te verklaren zijn.)

Lichtbollen zijn energieën die een ronde vorm aannemen. Wat die energieën zijn kan verschillen van bol tot bol.
Veel lichtbollen zijn simpelweg energieën die daar aanwezig zijn. Foto's die genomen worden van heftige situaties (bv crisis) of in situaties waar heftige of sterke emoties aanwezig zijn vertonen vaak lichtbollen. Ook worden lichtbollen gebruikt om energieën te vervoeren van de kosmos naar de aarde en omgekeerd. Daarnaast kunnen lichtbollen met energieën nog talloze andere redenen hebben om aanwezig te zijn. De bolvorm van een lichtbol is een universele vorm die voor allerlei energieën gebruikt kan worden.

Ook geesten en spoken die geen gedaantevorm hebben aangenomen, vertonen zich vaak in de vorm van een bol. Dat is voor hun gemakkelijker en kost hun minder moeite dan het aannemen van een gedaantevorm.

Ook worden er lichtbollen gezien bij het ontstaan van graancirkels. Hier functioneren ze als het penseel van een schilder of de hamer van een timmerman. Het lijken dan instrumenten te zijn om op afstand een graancirkel te maken. Wel hebben deze lichtbollen een andere structuur en textuur dan andere lichtbollen.

Naast deze bestaan er wellicht andere verklaringen, maar tot op heden hebben we daar geen aanwijzingen voor gehad.


Geen verklaring!
Lichtbollen worden ook wel eens vergeleken met bolbliksems (vuurbollen/vuurballen). Deze zouden ontstaan bij onweer, bliksemontladingen. Deze vuurbollen zijn voor iedereen gewoon normaal zichtbaar, en bij aanraken verbrand je jezelf. Dit is niet paranormaal, maar een gewoon natuurkundig verschijnsel. Vuurbollen kunnen kilometers over het landschap afleggen. Lichtbollen zijn totaal anders dan deze bolbliksems en hebben als enige overeenkomst het uitstralen van licht in ronde vorm.

 
gif4


Infrarood

Hieronder staan foto's die we kregen toegestuurd die genomen zijn met een infraroodcamera. De maker heeft van lichtbollen een foto proberen te maken en hieronder het infrarode resultaat. Bij de meeste foto's is duidelijk te zien in welke omgeving ze zijn genomen, zo is op foto 1 het object de earthgate te zien. We danken de fotograaf voor zijn bijzondere inzending.

From: Bas M
Subject: IR foto's van bollen
Date: Thu, 14 Mar 2002 02:18:12

Hier vind je een aantal foto's, en detailvergrotingen daaruit, van bollen die ik in ca. 1995 gemaakt heb.
Natuurlijk heb ik er wel meer, maar dit zijn wel een aantal opmerkelijke te noemen.
Hier en daar zijn ze wat korrelig en dat hoort bij de IR film (Kodak HighSpeed Infrared Film - Black & White).
De foto's zijn gemaakt met een gewone handmatig instelbare 35 mm spiegelreflexcamera met een standaard lens en een Kodak Wratten 87C filter, die niet het zichtbare licht maar alleen het infrarode spectrum doorlaat.
De eerste foto is bij een Earth-Gate experiment genomen op de heide bij Laren.
Zie www.angelfire.com/in/earthgate en www.spiralsofevolution.nl voor meer informatie over de Earth-Gate als project geinitieerd door S. Bosman.


IR_bol1 + uitvergroting

Lichtbol5 Lichtbol6


IR_bol2 + uitvergroting

Lichtbol7 Lichtbol8


IR_bol3 + uitvergroting

Lichtbol9 Livhtbol10


IR_bol4

Lichtbol11


IR_bol5

Lichtbol12

 
gif9

Lichtbollen links
Onderstaande websites verhalen over lichtbollen op foto's en experimenten om ze op foto's te krijgen.

·    Website met veel lichtbollen en andere lichverschijnselen op foto's
www.dutchlightorbs.nl

·    Website over lichtbollen
www.lichtbol-orbs.com

·    Experimenten met lichtbollen.
cropcircleanswers.com

·    Eceti lichtbolfoto's
www.eceti.org/Eceti.ORBPhotographs.html


·    Op deze website staat uitgebreide informatie over lichtfenomenen, waargenomen in het dal van Hessdalen (Noorwegen).
Er is uitgebreid onderzoek naar gedaan met verschillende instrumenten zoals spectroanalyser, radar, laser, geiger enz. Er staat een verslag van een onderzoek in 1985 waar alle instrumenten zijn gebruikt.
hessdalen.hiof.no/index_e.shtml


gif10