[in English]
Wat is helderziendheid?
Andere namen: paranormaal zien, helder zien, helderziend
Helderziendheid wordt meestal aangeduid als het kunnen voorspellen van de toekomst of het zien van aura's of geesten. Met alleen deze mogelijkheden wordt helderzeindheid erg krap bekeken, want er zijn enorm veel energieën die een helderziende zou kunnen waarnemen.
De verschillende energieën die waar te nemen zijn door de ogen van een helderziende bevinden zich niet in ons normale spectrum dat het gebied van pimpelpaars - blauw - groen - geel - oranje - rood bestrijkt. Dit licht dat buiten ons normale spectrum valt, is een ander soort licht, je zou dit etherisch licht kunnen noemen. Ieder helderziend verschijnsel verschilt van lichtsoort van elkaar, doordat ze ieder net een ander stukje bestrijken van het spectrum. Eigenlijk is het niet eens licht te noemen wat waargenomen wordt. Het is puur energie die de ogen ontvangen en vertalen naar het beeld van licht voor de hersenen.

Ook komt het voor dat mensen visioenen krijgen, helderziende waarnemingen in de vorm van beelden. Het wordt niet altijd gezien als helderziendheid, terwijl het het wel is. Tijdens deze visioenen kunnen mensen beelden doorkrijgen van andere mensen in (vaak gevaarlijke) situaties. Dit kunnen beelden zijn uit de toekomst, heden of verleden.
Iemand die helderziend is, ziet vaak maar een deel of enkele van de onderstaande mogelijkheden van het paranormaal zien.


Welke mogelijkheden zijn er?
·    De toekomst zien
·    Zien van beelden bij objecten
·    Het kunnen kijken in het menselijk lichaam en zo de kwalen vaststellen van organen
·    Het doorkrijgen van symbolen
·    Het zien van entiteiten (geesten/engelen), lichtbollen, lichtpuntjes, lichtflitsen, lichtkolommen, lijntjes, X-lichten,
smogslierten, lijnen & vormen en een sluier en allerlei andere lichtverschijnselen
·    Het zien van aura's, karakters en gevoelsexpressies in gezichten
·    Het zien van energetische of paranormale ufo's (ruimteschepen)
·    Het zien van ruimtewezens
·    ~ ~ Het zien van natuurwezens ~ ~
·    ~ ~ Het zien van gezichten die vervormen in andere gezichten ~ ~
·    Andere?


·    De toekomst (voorzien, soms ook voorvoelen, het hebben van een voorschouw)
Het is de eigenschap op dingen te zien of waar te nemen (of te weten of te voelen) voordat ze gebeuren. De energieën die rond zwerven door de atmosfeer worden zichtbaar voor de ogen van de persoon. De energie die door de ruimte giert wordt nu gebundeld tot beelden die iets kunnen zeggen over de toekomst, maar ook over het verleden of het heden. Hoe de persoon het ziet kan (zover begrepen) als een film of als een dia-serie in het hoofd (?) plaatsvinden.

De beelden die een helderziende ziet bij het schouwen in de toekomst hoeven niet werkelijk te gebeuren. Dit is omdat de toekomst nog niet vast staat. Ieder mens volgt zijn eigen levensweg tijdens het bestaan hier op aarde. Deze levensweg is een weg vol met keuzes, je kiest je hele leven. Wanneer je altijd dezelfde keuzes maakt volg je een lange rechte weg, maar je hebt ieder moment de vrijheid om een ander weg in te slaan. De energieën van de keuzes, besluiten en gedachten die zijn geweest hebben gevolgen voor latere momenten. De weg waarop je loopt plaveid je dus zelf al voor, door de eerdere keuzes die je gemaakt hebt. De wegen die je als mens kunt kiezen, voorgeplaveid door de eigen keuzes, kunnen door een helderziende, die in de toekomst kan schouwen, worden opgepikt. Zo'n helderziende kan dan één van de mogelijke wegen waarnemen die je in de toekomst kan volgen.
Je hebt de vrijheid om andere keuzes te maken, maar een aantal factoren zijn zeer definitief. Dan is het onmogelijk of uiterst moeilijk om nog een andere richting op te gaan.


·    Beelden bij objecten (psychometrie of psychoscopie)
Dit is het waarnemen en interpreteren van energie die gepaard gaat met en aan de hand van bijvoorbeeld een foto. Met het krijgen van beelden bij objecten zoals foto's en andere persoonlijke eigendommen pakt de persoon de energie op van het object en van de persoon van wie het object is. Aan zo'n object hangen verschillende energieën, de uitstraling en de emoties van een persoon zitten er als het ware in. Dit wordt waargenomen door iemand en tot beelden gevormd. Het krijgen van beelden bij de energie gebeurt vrijwel automatisch. Een object dat gebruikt wordt om af te stemmen wordt een inductor genoemd.


·    Het kunnen kijken in het menselijk lichaam en zo de kwalen vaststellen van organen
Door middel van deze vorm van helderziendheid kan een mens bij een ander mens binnen in het lichaam kijken, zonder apparatuur of het maken van een opening in de mens om naar binnen te kijken. Men kan specifieke organen bekijken, of delen van organen, door het afstemmen op het betreffende deel van het lichaam. Zo kan men inzoomen op ieder orgaan en bekijken of er iets mee aan de hand is. Als er een orgaan iets mankeert kan er beschreven worden hoe het er uit ziet wat er mankeert en/of men kan benoemen wat het is. Deze eigenschap kan bij mensen ook in zwakkere vormen voorkomen, waarbij er minder duidelijk gezien wordt hoe het van binnen er uit ziet.
Een meisje uit Rusland met deze eigenschap, die hierom bekend is geworden wordt het meisje met de röntgen ogen genoemd (X-Ray eyes), maar ze heet Natasha Demkina. Over haar is er op Discovery Channel een documentaire geweest, een stukje hiervan staat hier: Meisje met röntgen ogen.


·    Het doorkrijgen van symbolen
Mensen kunnen ook symbolen doorkrijgen. Zover bekend worden deze symbolen alleen in het hoofd gezien. Op welke manier die symbolen binnen komen is niet bekend. De symbolen lijken te duiden op een kosmische taal, een universele taal in tekens die in de kosmos wellicht gebruikt wordt.
Zie ook de website van Ed Vos met een heleboel symbolen: home.hetnet.nl/~midreth/symbpag1nl.htm


·    Het zien entiteiten (geesten/engelen), bollen, puntjes, flitsen, kolommen, lijntjes, X-lichten, smogslierten,
lijnen & vormen en een sluier en allerlei andere lichtverschijnselen
[voor beschrijvingen van de individuele lichtverschijnselen]
De lichtverschijnselen die in dit kopje genoemd worden zijn slechts een deel van de soorten die er bestaan. Dat er zoveel soorten zijn komt doordat er heel veel verschillende energieën bestaan. De energieën die onder dit kopje staan zijn zeer constant aanwezig in onze huidige realiteit en niet in een parallel universum of een andere dimensie wat vaak wordt gedacht. Waarom dit wordt gedacht is omdat het lijkt alsof je er met andere ogen naar kijkt. Het zijn geen andere ogen, maar andere sensoren in de ogen die voorbij ons normale spectrum waar kunnen nemen. Dit waarnemen gebeurt nog steeds in onze huidige realiteit. Wat er dan waargenomen wordt is een etherische energie of licht, onstoffelijke energieën.

Voor de beschrijvingen van de individuele lichtverschijnselen kun je kijken op de pagina: Lichtverschijnselen


·    Het zien van aura's, karakters en gevoelsexpressies in gezichten [voor beschrijvingen van de uitstralingen]
Ieder mens heeft een energieveld om zich heen dat een aura wordt genoemd. De gekleurde aura van een persoon is een uitstraling die zeer bekend is, deze kan zelfs gefotografeerd worden met Kirilianfotografie. Maar de gekleurde aura's zijn slechts een enkele uitstraling van een persoon. Ieder mens heeft meerdere aura's, meerdere uitstralingen (7 stuks). De energie van het lichaam, de geest en de ziel zorgen voor energievelden om (en ook in) de persoon. Het meest bekend is de gekleurde aura, maar er bestaan ook witte/witgrijze aura's. De emoties, het karakter, de persoonlijkheden en de ongezondheden van de mens komen in de aura tot uitdrukking, maar ook zijn deze eigenschappen zichtbaar in gezichten van mensen. Iemand die veel ervaring hiermee heeft kan bij een persoon gemakkelijk de ongezonde eigenschappen waarnemen. Helaas zijn het die personen, die het hardst aan de gezondheid zouden moeten werken, de personen die de ongezondheden het slechtste kunnen accepteren en zij zouden eigenlijk er iets aan moeten doen. De energie van emoties, karakter, persoonlijkheden en ongezondheden blijven in de uitstraling van de persoon aanwezig en beïnvloeden zowel de aura's als de gezichtsvorming. Wanneer de persoon teveel van een bepaalde eigenschap heeft (bijvoorbeeld kwaadheid) gaat dit knagen aan de gezondheid van de mens op het niveau van het lichaam en/of de geest. De eigenschap die niet bevorderlijk werkt, maar wel aanwezig is in de uitstraling, beïnvloedt zo de gesteldheid van de mens, die op deze manier wordt aangetast.

De energie van emoties, karakter, persoonlijkheden en ongezondheden hebben niet alleen invloed op de eigen gesteldheid, maar beïnvloeden de gehele leefomgeving van de mens. De persoon beïnvloedt zo ook zijn of haar partner. Het is nog veel ruimomvattener, want de uitstraling van een persoon beïnvloedt ook de gebeurtenissen en ervaringen van de persoon. Wat er in de uitstraling aanwezig trekt aan of stoot juist af. Wat iemand graag wil hebben en dit keer op keer blijft zeggen, stoot de persoon juist af, terwijl de persoon die zijn wens uitspreekt en dit loslaat zijn wens aantrekt. Wanneer de energie vrij kan stromen kan het zijn doel bereiken, maar wanneer iemand het wil beheersen wordt de energie beperkt en kan de energie niet zijn doel bereiken. Wat je aan wil trekken stoot je af en wat je afstoot komt naar je toe. Ook heeft de uitstraling, het karakter en de persoonlijkheden van de mens invloedt op huisdieren. Wanneer iemand koppigheid in zijn of haar karakter heeft zitten, komt dit tot uiting in het gedrag van het dier. Dit gebeurt omdat het dier zich niet af kan schermen van de energie van het baasje en de uitstraling & energie van het baasje vrij spel hebben op het huisdier. Wanneer je jezelf kritisch wilt bekijken kun ja dus kijken naar welke vervelende eigenschappen het huisdier heeft en kijk vervolgens naar jezelf!

Niet alleen in het gezicht van de mens komen de eigenschappen tot uitdrukking, dit kan in ieder deel van het lichaam tot uitdrukking komen. Er zijn ook mensen die uit het achterhoofd van mensen de (karakter)eigenschappen kunnen halen.

Voor de beschrijvingen van de individuele uitstralingen kun je kijken op: Uitstralingen

Ook zijn er mensen die zo direct kunnen zien hoe iemand is. Men kan dan bijvoorbeeld zien of de persoon in kwestie geschikt is voor het werk of juist niet en of de persoon te vertouwen is in bepaalde dingen. Ook het kijken in iemand ogen kan daarover uitsluitsel geven. Sommige mensen zie de aura niet als een energieveld om iemand heen, maar zien daar in de plaats vlekjes om iemand.


·    Het zien van energetische of paranormale ufo's (ruimteschepen)
Ufo's komen voor in twee soorten. Het zijn eigenlijk niet echt soorten, maar eigenlijk twee graden van zichtbaarheid. De ene kan iedereen zien en dat gebeurt maar weinig. Dan is het ruimteschip duidelijk te zien in aardse materie. Dit geldt niet voor de tweede mogelijkheid. Dan zijn de (paranormale) ufo's niet voor iedereen zichtbaar. Dan zijn ze niet in aardse materie, maar slechts in energie te bewonderen. Dagelijks vliegen er vele van deze vaartuigen over ons heen zonder dat we het merken, maar ze zijn er wel degelijk. De ruimtevoertuigen hebben vele vormen, en zijn van vele plekken afkomstig.


·    Het zien van ruimtewezens
Ook het zien van de ruimtewezens in hun gedaante kan op twee manieren voorkomen. De eerste manier is het zien van deze wezens met onze normale ogen. De tweede manier is het zien van buitenaardsen met helderziende ogen. Beide komen maar weinig voor, maar het gebeurt. Er zijn talloze afbeeldingen bekend uit de geschiedenis waarbij ze zich hebben laten zien aan de mens. Zie voor afbeeldingen van ruimtewezens: galactic.to/azb9152a/vesen.html


·    ~ ~ Het zien van natuurwezens ~ ~
Een aparte catagorie onder de lichtverschijnselen zijn de natuurwezens of de deva's. Dit zijn aardewezens die heel erg verbonden zijn met de planeet. Om natuurwezens te zien hoef je niet helderziend of paranormaal te zijn. Natuurwezens laten zich alleen zien aan de mens, wanneer de mens voldoende liefde in zich heeft. Verhalen over kabouters en elfjes zijn zeker niet op onzin gebaseerd, maar overtreffen vaak ons bevattingsvermogen. Zoals iemand zei: Deva's worden door het hart gezien, niet met de ogen.
De natuurwezens zijn onder te verdelen in verschillende groepen, deze zijn de aardgeesten, luchtgeesten, vuurgeesten en de nimfen. Binnen deze groepen zijn er niet alleen zuiver de verschillende soorten, maar er bestaan ook erg veel tussenvormen.


·    ~ ~ Het zien van gezichten die vervormen in andere gezichten ~ ~ (vraagtekens of dit paranormaal is)
Men ziet gezichten, bijvoorbeeld vlak voor het slapen gaan en de ogen gesloten worden. Met de ogen dicht ziet men dan gezichten die zich vormen en weer overgaan in andere gezichten. Alsof de binnenkant van je oogleden een projectiescherm is. Het zijn verschillende beelden die vervormen in andere trekken en andere gezichten. De gezichten verschillen voortdurend. Zo is de emotionele uitdrukking anders, de een fronst en de ander lacht. Ook kijken ze je niet allemaal aan, sommigen kijken een andere kant op. De gezichten komen van verschillende culturen en er worden slechts contouren en vormen van het gezicht gezien die veranderen, er wordt geen kleur gezien. Hoewel er duidelijk naar gekeken wordt, wordt geen van de gezichten herkent. Een stuk of wat gezichten achter elkaar worden gezien en dan is het weg.
~ Het is zeer onwaarschijnlijk of dit iets paranormaals is, maar toch wilden we dit vermelden voor eventuele herkenning.