[in English]
Informatie over graancirkels

Op deze pagina trachten we een zo'n uitgebreid mogelijk overzicht te geven over graancirkels en wat er van bekend is. Ondanks dat we proberen een zo compleet mogelijk beeld te schetsen, zijn er wellicht dingen vergeten. Op de tweede pagina gaan we dieper in op energieën en over het onderzoek naar energieën in graancirkels.


De inhoud van deze pagina:

·    Wat zijn graancirkels?
·    Waar en wanneer worden graancirkels gevonden?
·    Hoe ontstaan graancirkels?
·    Zijn er vreemde dingen gevonden in graancirkels?
·    Hebben er ook mensen graancirkels zien ontstaan? Zijn er ooggetuigenverslagen?
·    Welke theorieën en wetenschappelijke bewijzen zijn er voor graancirkels? 
Wat zijn graancirkels? (in het Frans: Les agroglyphe, in het Engels: cropcircles / corncircles)
Graancirkels zijn geometrische, niet-geometrische, of (ogenschijnlijke) willekeurige figuren in gewassen of vegetatie. Ze komen voor in de vorm van één simpele cirkel tot meerdere cirkels, tot zelfs zeer uitgebreide en complexe figuren. De afmeting van een graancirkel kan bij simpele cirkels slechts een enkele meter bedragen. Maar de zeer uitgebreide en complexe figuren kunnen meerdere voetbalvelden groot zijn. In talloze formaten hiertussen in en in talloze geometrische vormen, patronen en figuren komen graancirkels voor.

Graancirkels komen niet alleen in tarwe (graan) voor, ook in andere gewassen zoals wortel, gerst, koolzaad, maïs, en andere, zijn ze gedocumenteerd. Ook in andere vegetatie komen graancirkels voor. Zo zijn er graancirkels gevonden in riet, gras, heide, jonge boompjes, en verder ook in zand, sneeuw en ijs. Sommige onderzoekers gebruiken dan ook liever de benaming 'gewasvormen' of 'gewasformaties' voor deze cirkels en figuren in de velden. Andere benamingen zijn gewaspictogrammen, gewasfiguren, vegatatiecirkels, gewascirkels en ook grascirkels. Ze kunnen dus in ieder gewas of vegetatie voorkomen. 
Waar en wanneer worden er graancirkels gevonden?
Graancirkels komen wereldwijd voor in vrijwel alle landen op deze planeet. De grootste concentratie is te vinden in Engeland in de omgeving van Stonehenge en Avebury waar er jaarlijks zo'n honderdtal opduiken. Verder verschijnen er in Duitsland en Nederland jaarlijks tientallen graancirkels die voor een deel in de zelfde regio te vinden zijn, en voor een deel steeds wisselend op verschillende plaatsen gevonden worden. In België verschijnen er ook graancirkels, maar in de laatste jaren zijn die vooral door mensen gemaakt. Toch komen er ieder jaar graancirkels van bovennatuurlijke oorsprong voor, maar deze worden of niet gevonden of niet gerapporteerd, zodat we niet van ze weten.

Graancirkels kunnen in principe op ieder moment ontstaan, het gehele jaar door. Toch worden de meeste formaties gevonden in de periode van april tot en met september. Dan staan er gewassen op de velden waarin de geometrische patronen het beste zichtbaar zijn. In de andere maanden zijn graancirkels moeilijker te vinden omdat er meestal geen gewassen op de velden staan waarin ze kunnen verschijnen.

Graancirkels hebben in de vorige eeuw grote bekendheid gekregen, maar in de vorige eeuw verschenen de graancirkels niet voor het eerst. Eeuwen terug werden er al graancirkels gerapporteerd, bijvoorbeeld de volgende.


Deze afbeelding uit 1678 van een houtsnede uit Hertfordshire (Engeland) laat een duiveltje zien die het graan maait. In het boek van Terry Wilson (The Secret History of Crop Circles) wijst de auteur op 50 of meer van deze publicaties uit de tijd van de Mowing-Devil. Ook in Frankrijk bij Lyon werden graancirkels geregistreerd.


De tekst van de publicatie hiernaast luidt:
THE MOWING-DEVIL: OR, STRANGE NEWS OUT OF HARTFORD-SHIRE.
Being a True Relation of a Farmer, who Bargaining with a Poor Mower, about the Cutting down Three Half Acres of Oats: upon the Mower's asking too much, the Farmer swore That the Devil should Mow it rather than He. And so it fell out, that very Night, the Crop of Oat shew'd as if it had been all of a flame: but next Morning appear'd so neatly mow'd by the Devil or some Infernal Spirit, that no Mortal Man was able to do the like. Also, How the said Oats ly now in the Field, and the Owner has not Power to fetch them away.
Bron: members.aol.com/zolaric/heartlink.html


Behalve dit verslag zijn er nog vele andere graancirkels beschreven die uit een grijs verleden stammen. Deze oude graancirkels staan vermeld in het boek 'The secret history of crop circles' van Terry Wilson. Hierin staat onder andere ook de graancirkel van Overboelaere in de provincie Oost-Vlaanderen uit 1938. 
Hoe ontstaan graancirkels?
Een groot deel van de graancirkels die wereldwijd gevonden worden, zouden door mensen zijn gemaakt. Door de media-aandacht die het fenomeen kreeg zijn er veel mensen op het idee gekomen om graancirkels te gaan namaken. Het is een echte sport geworden. Doordat de graancirkels zo groot en uitgebreid zijn, met vaak een complex patroon, denken veel mensen dat die ingewikkelde graancirkels niet door mensen zijn gemaakt. Het tegenovergestelde is echter de waarheid. Vrijwel alle complexe graancirkels blijken door mensen gemaakt te zijn. Het maken van graancirkels is gemakkelijker dan men wellicht op het eerste gezicht zou denken. Dit blijkt uit proeven van graancirkelonderzoekers die geprobeerd hebben graancirkels te fabriceren. Het maken bleek gemakkelijker dan verwacht. En... oefening baart kunst! Het komt zelfs voor dat de graancirkelmakers (ook wel 'hoaxers' genoemd) de eigenaar van het land betalen om een graancirkel te mogen maken. Sinds de media-aandacht is het aantal graancirkels dat door mensen wordt gemaakt steeds verder toegenomen. In Engeland wordt er door graancirkelonderzoekers gesproken dat 80 % tot 90 % van alle Engelse graancirkels door mensen zijn gemaakt. De grote hoeveelheid mensenwerk wordt bevestigd door meerdere onafhankelijke onderzoekers die in de velden graancirkels bestuderen. In de huidige tijd worden er meer graancirkels aangetroffen die door mensen zijn gemaakt, terwijl men in de jaren '80 meer graancirkels van niet-menselijke origine heeft gevonden.
In België worden jaarlijks enkele graancirkels gevonden die vrijwel allemaal door mensen zijn gemaakt. In Nederland worden er jaarlijks een tiental gevonden, waarbij grofweg de helft een andere oorzaak dan mensenwerk lijkt te hebben.

Vele graancirkels worden door mensen neergelegd in de velden, maar er zijn ook graancirkels die door iets anders dan mensen worden gemaakt. Diverse mensen waren ooggetuigen van het ontstaan van een graancirkel van bovennatuurlijke oorsprong. Zie verderop bij de ooggetuigenverslagen.
Mensen die graancirkels bezoeken hebben verschillende verklaringen voor het ontstaan van deze cirkels en figuren in de gewassen. Een van de verklaringen is dat graancirkels door mensen worden gemaakt. Dit is zeker het geval, een groot deel van de graancirkels wordt door mensen gemaakt, maar er zijn ook graancirkels die niet hiermee verklaard kunnen worden. Er zijn graancirkels die eigenschappen hebben die niet door mensen gemaakt zijn. De verklaringen voor graancirkels in een lijstje hieronder, met erachter waarom mensen denken dat dit het fenomeen van de graancirkels zou verklaren:

1. Mensen die graancirkels neerleggen (hoaxers): omdat mensen in staat zijn vormen plat te leggen.
2. Helicopters (landingsplaats): omdat er een harde wind van een helicopter afkomt (niet langer overwogen)
3. Militaire experimenten (o.a. door satellieten?)
4. Chemische bijwerkingen (o.a. ongelukkige strooing kunstmest of pesticiden) (niet langer overwogen)
5. Ondergrondse archeologie (o.a. fundamenten van bouwwerken) (niet langer overwogen)
6. Aarde energieën (bv leylijnen/aardstralen): omdat wichelroedelopers dergelijke energieën aantreffen in graancirkels.
7. Stationaire wervelwinden (locale wervelstorm): omdat ooggetuigen deze hebben waargenomen.
8. Plasma-vortex: omdat mogelijke eigenschappen hiervan zouden zijn waargenomen bij graancirkels.
9. Natuurwezens/deva's: omdat mensen aangeven natuurwezens gezien te hebben bij graancirkels.
10. Buitenaardsen/ufo's: omdat er bij (het ontstaan) graancirkels lichtbollen en ufo's zijn gezien. Redenen van hun zouden zijn:
-Landing van buitenaardse ruimteschip die afdruk achterlaat
-Boodschap van buitenaardsen
-Navigatiehulpmiddelen voor buitenaardsen
11. God/goddelijke kracht: omdat er voor de mens onverklaarbare verschijnselen zijn waargenomen.
12. Geesten van overledenen: omdat een deel van de graancirkels gevonden worden in de buurt van oude begraafplaatsen (grafheuvels).
13. Waarschuwing moeder natuur
14. Vogels die landen in het veld (bv ganzen of eenden)
15. Parende egels: enige reden voor deze gedachte??? (niet langer overwogen)
16. Parende herten: omdat ze wellicht iets plat zouden leggen tijdens hun paringsritueel (niet langer overwogen)
17. Heksenkringen: (behalve zwammen ook schimmels en bacterieën) omdat bepaalde heksenkringen sterk op grascirkels lijken en ook rond zijn (niet langer overwogen)

Een aantal van deze verklarende gedachtes (meningen) stammen uit de begintijd van de graancirkels en worden momenteel niet meer als een realistische verklarende gedachte gezien. Een aantal van deze mogelijkheden valt af omdat er graancirkels worden gevonden waarbij de grens tussen het platliggende en het staande deel zeer strak is. Zie bij Ooggetuigen en Theorieën voor meer achtergronden en verklaringen op welke wijze graancirkels zouden ontstaan. 
Zijn er vreemde dingen gevonden in graancirkels?
Jazeker! Er wordt met regelmaat een keur aan vreemde sporen aangetroffen waarvoor de graancirkelonderzoekers geen verklaring hebben. Vele van deze vreemde zaken worden in verband gebracht met echte graancirkels, maar is dat wel altijd zo?

1. Verlengde (uitgezette) groeiknopen: groeiknopen zijn knobbels in de stengel van een tarwe-plant, die in een deel van de graancirkels uitgezet waren, terwijl dit in vergelijking met controlemonsters van buiten de formatie niet is gebeurd. Daarnaast zijn er ook celmutaties en celafwijkingen gevonden bij analyse van de monsters.
2. Geëxplodeerde knopen (blown nodes): een zelfde effect wordt verkregen door de stengels in de magnetron te stoppen.
3. Zwarte aanslag op halmen: soms wordt er een zwarte aanslag van vermoedelijk roet gevonden op de halmen in een graancirkel.
4. Dode vliegen: in enkele graancirkels zijn er tientallen dode vliegen gevonden die vastgeplakt zaten aan de graanstengels.
5. Silicium: in enkele graancirkels is er silicium gevonden die na laboratoriumonderzoek een grote zuiverheid bleek te hebben. Ook is er magnesiumoxide en siliciumdioxide gevonden dat niet in deze zuiverheid in de natuur voorkomt.
6. Bromtonen: in australië werden een aantal jaar terug bromtonen in een graancirkel geregistreerd die men niet kon verklaren. Verder zijn er ook fluittonen en sissende geluiden waargenomen.
7. Radioactiviteit: er zijn graancirkels gevonden waarbij de radioactiviteit afweek van de omgeving, de waarde in een graancirkel kan of juist hoger liggen of juist lager.
8. Accu's & batterijen lopen leeg: batterijen en accu's die helemaal vol waren voordat een graancirkel werd bezocht, bleken eenmaal in de graancirkel leeg te zijn.
9. Geen gsm-bereik: toen mensen met hun gsm een graancirkel in gingen bleek dat men geen bereik had of dat de gsm niet meer wilde werken, pas na een tijd en/of ver buiten de graancirkel deed het instrument het weer.
10. Niet-werkende apparatuur: behalve dat de accu's en batterijen leeglopen en gsm's geen bereik hebben, zijn er ook andere problemen met bijvoorbeeld fototoestellen. De apparaten blijken niet te werken of het geheugen van een digitaal fototoestel blijkt leeg te zijn na het nemen van foto's.

11. Ghost ("geestafdruk"): na de oogst van een graancirkel komt het wel eens voor dat de graancirkel nog steeds een beetje zichtbaar is in het nieuwe gewas, dit wordt een ghost genoemd.

Maar deze genoemde eigenschappen zijn niet allemaal per definitie echtheidsfactoren en ze komen ook zeker niet bij alle echte graancirkels voor. In de graancirkel Mielen-boven-Aalst uit 2003 kon een onderzoeker niet bellen. De reden hiervoor moet een andere zijn geweest dan de graancirkel, want de graancirkel was door mensen gemaakt. Verder wordt het leeglopen of het niet werken van de apparaten als mobiele telefoons niet alleen in graancirkels bemerkt. Soortgelijke effecten zijn ook aangetroffen op andere plekken zoals iemands oprit die woonachtig is nabij Antwerpen. Voor meer opmerkelijke vondsten zie: www.dossierx.nl/index.php/content/view/173/

Wanneer het fototoestel wel werkt worden er met regelmaat lichtverschijnselen op de foto gezet die men ter plekke niet met het blote oog heeft gezien. Mistverschijnselen, lichtbollen en lichtslierten zijn voorbeelden hiervan. Hierover verder op deze pagina meer. 
Ooggetuigenverslagen
Heeft u een graancirkel zien ontstaan die niet door mensen werd gemaakt? Laat het ons weten en neem contact met ons op!
We zouden graag meer getuigenissen hieronder plaatsen, anonieme plaatsing is mogelijk.

Getuigen rapporteren dat ze onder andere lichtbollen, lichtflitsen en lichtkolommen zien bij een graancirkel. Hieronder staan de verslagen van graancirkels die mensen hebben zien ontstaan.


Hertfordshire, Engeland, 1678
In een veld met haver verscheen er in 1678 een mysterieuze cirkel. Oranje lichtbollen werden in de lucht gezien op het moment dat de cirkel verscheen. Bron: 'Witchcraft in Hertfordshire' door Lewis Evans en Hertfordshire Folk Lore door W.B. Gerish.
Bron: thecropcirclewebsite.50megs.com/page77.htm


Welspang, Schleswig-Holstein, Duitsland, 1946
H. Lagies vertelt over zijn ervaring in 1946 met daglicht over de vorming van een graancirkel:
"Op een dag, in de zomer van 1946, was ik van Welsprang naar Suederfahrenstedt voor een boodschap. Ik nam toen de bestrate weg die noordwaarts leidde van Boeklund naar de top van de heuvel ongeveer een kilometer ten noorden van Welspang, waar een modderige weg zich vertakte naar Suederfahrenstedt. Het was een aangenaam warme dag, geen wolkje ana de lucht, en waarschijnlijk het meest opmerkelijkste, er waaide zelfs geen zwakke bries. Terwijl ik over de modderige weg liep, naderde ik een sectie van het veld dat boven de wijde omgeving uitstak. Plotseling werd ik me ervan bewust van een fluitend geluid en een rustig zwaaien van een hazenoot, sleedoorn en vlierbessenstruiken die er op de perceelgrenzen groeiden. Langs de randen van de weg, op ongeveer 25 meter links van mij, bemerkte ik een drie meter brede kolom van plantenresten die tegen de klok in een spiraal omhoog gingen tot een hoogte van aanvankelijk ongeveer 18 meter. Een seconde of twee later ontstonden vier smallere kolommen met 90 graden intervallen rondom de centrale spiraal. Deze kolommen waren ongeveer anderhalve meter breed en hadden als tussenruimte van twee meter van rand tot rand van de centrale kolom, en ik ben er zeer zeker van, draaiden deze spiralen met de klok mee. Diegene aan de linker acherkant vanuit mijn positie gezien, zakte gauw in elkaar, maar de andere drie stegen snel, en kwamen gelijk met de centrale kolom op ongeveer 18 meter. Op deze hoogte begonnen de toppen van alle vier hevig tekeer, en wanneer ze elkaar aanraakten gingen ze over in een enkele turbulente breder wordende kolom, die bleef stijgen op een waargenomen hoek van 20 graden van verticaal naar mijn rechts naar een hoogte van ten minste 80 meter. Op die hoogte werden de resten te vaag om nog langer zichtbaar te zijn. Vanaf dit moment waaide er een levendige wind (20 km/uur) in de richting van de verstroring, aangenomen vanuit alle richtingen. Ik baande mijn weg door het gewas, ik dacht dat het haver was, om de formatie te onderzoeken en ik vond een grote en drie kleine scherp gedefineerde cirkels, met dezelfde diameters en draairichtingen van de platgegane halmen als de kolommen met plantenresten, elk met in het midden een kegel van halmen die losjes om elkaar heen waren gedraaid. De in elkaar gezakte spiraal heeft slechts een erg vaag spoor achtergelaten."
Bron: Andreas Muller, ICCA-The International Crop Circle Archive www.kornkreise-forschung.de


Cilycwm, Zuid Wales, Groot-Brittannie, in de late jaren '40 van de 20e eeuw
Mr. William Cyril Williams schreef in 1991 een brief aan de Sunday Mirror waarin hij vertelt over een ooggetuigeverslag uit Zuid Sout Wales. Dit vond plaats op boerenland te Cilycwm, 6 km van Llandovery, Dyfed. Mr William Cyril Williams schreef: "Met referentie aan het graancirkelsmysterie was ik getuige van het ontstaan ervan. Ik stond op een morgen in een graanveld en zag een wervelwind de grond raken die in het graan een cirkel vormde. Het was slechts de sterkte van de wind in de wervelwind die de cirkel vormde". Dit gebeuren vond plaats in de late jaren '40, toen hij op zijn vaders boerderij werkte, Penfedw Farm te Cilycwm. Toen was hij in de twintig. Het gebied was omgeven door heuvels aan alle kanten, en de cirkels zijn daar "frequent" gezien. Met deze gelegenheid, een werkdag in augustus, om ongeveer 10.30 à 11 uur in de ochtend, ging Mr Williams het tarweveld in op de oogstdag voorafgaand aan de snij- en bindmachine, en kwam door het midden van het veld toen hij het zoemende geluid van een opstartende wervelwind hoorde op slechts enkele meters afstand. Toen zag hij een draaiende massa lucht met hieirn stof, en terwijl hij keek, in slechts enkele seconden of zoiets viel het graan plat in de vorm van een cirkel met scherpe randen van 3 tot 4 meter in doorsnee. Het leek op de andere graancirkels die hij eerder had gezien, behalve dat deze volledig plat tegen de bodem gedrukt was, terwijl sommige van de eerdere cirkels staande halmen in het midden hadden zoals een kegelvormige piramide. De vortex stierf toen snel, maar tijdens z'n korte leven (onder de 4 of 5 seconden) bleef het op dezelfde plaats.
Bron: www.stonehenge-avebury.net/scienceofcropcircles.htm


Pittsburg, Vergenigde Staten, 1952
Bollen en een zoemend/brommend geluid werden gerapporteerd door getuigen. Nadien werd in het veld waar de lichten waren gezien, een zomaar wat platliggend gras gevonden. Bron: www.cropcirclenews.com


Tully, Australië, 1966
In 1966 zag een getuige een ufo vertrekken, waarbij het een stuk grond achterliet met ontwortelde en uiteengedreven rietstengels in een cirkelachtige vorm. Bron: www.ufoplaza.nl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=212


Kansas (?), 1971
Een 16 jaar oude ooggetuige nam een bol waar die vlak bij de grond zweefde op ongeveer 23 meter van hem vandaan. Het object maakte een rommelend geluid en bleef daar voor drie minuten. De bol vloog toen omhoog in de lucht en maakte een hoog-schel geluid, gooide een boom omver en brak van een andere boom nog een tak.Op dat moment zagen verschillende andere getuigen dit object ook. Een 2,5 meter groot gloeiende ring werd er in de droge, kale grond ontdekt.
Zeven verschillende grondanalyses werden er uitgevoerd op de bodemmonsters die ter plaatse verzameld waren. De grond, vergeleken met controlemonsters van buiten de ring, (1) wilden geen water opnemen; (2) was meer zuur en had een hogere concentratie aan oplosbare zouten; (3) had 5-10 % meer calcium en had een hogere concentratie aan mineralen; (4) was gecoat met koolaterstof; (5) grond had inhoud die voordien onbekend was, ongecatalogizeerde kristalstructuren van laag atomisch gewicht. Bron: www.cropcirclenews.com


Warminster, Engeland, 1972
Bryce Bond en Arthur Shuttlewood zaten op de helling van Star Hill in de hoop om een glimp op te vangen van een ufo. Even verder zagen ze hoe een "spoor" in het graan een kloksgewijze cirkel aannam. Tijdens het formeren van de cirkel hoorden ze een krekelachtig geluid. Bron: www.ufoplaza.nl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=212


Westbury, Engeland, 1983
R.A. Barnes schrijft in een brief aan de redacteur (G.T. Meaden) van de 'Journal of Meteorology' het volgende.
"Ik heb al enige tijd gemeend u te schrijven over het onderwerp van graancirkels. Ongeveer zes jaar geleden (nu = 1989) was ik de gelukkige om te zien hoe ze vormen in een veld bij Westbury. Het gebeurde op een zaterdag in het begin van juli, slechts eventjes voor zessen in de avond na een onweersbui eerder die middag; in feite regende het nog steeds zachtjes. Mijn aandacht werd als eerste naar een 'golf' getrokken die door de toppen ging van het graangewas in een rechte lijn en op constante snelheid. Sindsdien heb ik dit uitgewerkt op vijftig mijl per uur (80 kilometer per uur). De kracht, ofschoon onzichtbaar, gedroeg zich doorgaands als een vast object en liet geen beweeglijke neigingen zien, geen variatie in snelheid, richting of sterkte. Er was geen zichtbare afwijking voor, boven of onder het vooruitgaande spoor. Na het kruisen van het field op een lichte hoek, het spoor verliep naar de positie op ongeveer één uur en beschreef een cirkel met een straal van 75 voet (bijna 23 meter) in ongeveer vier seconden. Toen verdween de kracht."
Tijdens een later interview vertelde Barnes dat een sissend/fluitend geluid het fenomeen vergezelde. Dit zou volgens Meaden veroorzaakt worden door elektrische ontladingen binnen de plasmawolk. Deze getuigenis zou volgens Meaden overeenstemmen met de plasma-vortex theorie.
(Meaden, G.T.; "Circle Formation in a Wiltshire Cereal-Crop -- an Eye-Witness Account and Analysis of a Circles-Effect Event at Westbury," Journal of Meteor ology, U.K., 14:265, 1989.) From Science Frontiers #67, JAN-FEB 1990. © 1990-2000 William R. Corliss. Bron: www.science-frontiers.com/sf067/sf067g15.htm


Arlesford & Goodworth Clatford, Engeland, 1985
Op 6 juli 1985 waren twee bejaarden getuige van een groot cirkelvormig object met witgele lichten. De volgende ochtend werden er in de buurt waar deze waarneming plaatsvond, bij Arlesford en Goodworth Clatford, vijf graancirkels gevonden. Uit het boek: 'Graancirkels' van Rudi Klijnstra


Zelzate Assenede "De poel", België, 1985
Zo'n twintig jaar geleden (nu 2005) heeft Jean-Paul Goethals een ervaring gehad met een graancirkel. Ik was bakker van beroep en reed daarom 's nachts om 1.30 u met de fiets naar de bakkerij. Het voorval gebeurde ongeveer in 1985 op een vrijdagnacht in augustus. Om daar te komen reed ik zo als altijd langs een veldweg gelegen in Assenede, Zelzate Assenede "De Poel".
Plots zag ik boven dat veld drie wit grijze lichtende bollen zweven van zo'n 6 à 7 meter doorsnee. Een aantal seconden hingen ze daar zomaar in de lucht. Toen bewogen ze op en neer en in ronde cirkels boven dat veld. Ik heb daar minuten lang naar staan kijken, hoelang precies herinner ik me niet meer, ik was ook te stomverbaasd om op de tijd te letten. Na enige tijd stopten de bollen terug met bewegen en hingen weer stil, waarna ze plots vlug verdwenen. De bollen waren wel degelijk bollen en geen mistige wolken ofzo. Het leek wel of ik ze zo kon aanraken zo dicht waren ze bij de weg bezig.
Toen ik 's middags naar huis reed, bemerkte ik op het veld hier en daar plaatsen waar het graan in kleine cirkels plat tegen de grond lag. Deze cirkels waren niet erg groot of in een bepaalde vorm. De doorsnee zal van deze vier à vijf cirkels ongeveer zo'n 6 à 7 meter geweest zijn, de groote van zo'n bol die daar 's nachts hing. Samen vormden ze tegenover elkaar een cirkelvormig tot ovaalvormig silhouet. Ik kon niet goed uitmaken wat het precies kon voorstellen. Bron: Jean-Paul Goethals


Woolaston, Gloucesterhire, Engeland, 1988
Tom Gwinnett, een boer uit Woolaston, Gloucesterhire, Engeland, reedt langs een tarweveld op een avond in juli in 1988, toen de auto afsloeg en de lichten van zijn auto doofden. Hij probeerde het probleem te verhelpen, zonder succes, toen hij een vreemd snorrend geluid in de gaten kreeg. Hij keek in het aangrenzende veld, waar hij een doffe rode bal met de afmeting van een voetval zag. Het was geen massieve bol; eerder leek het te bestaan uit een cluster van rode vonkjes, en deze vonkjes leken te komen van de top van het graan. Aan de grond genageld zag Gwinett de mysterieuze bal voor een minuut of twee, terwijl een mechanisch geluid bleef voortduren. Toen verdween het object plotseling en was het weer stil. Op dat preciese moment gingen de lichten van de auto weer aan en hij was in staat om zijn weg te vervolgen. Die avond had hij het veld niet bekeken, maar de volgende morgen vond hij een 6 meter brede graancirkel op de plek waar hij de mysterieuze rode vonkjes had gezien.
Source: members.fortunecity.com/laucamp/page5.html


Kent, Engeland, 1989
's Nachts werd een rondraaiend schijfachtig object waargenomen dat omgeven was door een blauw-wit licht, en gepaard ging met een zoemend geluid. Onderzoek naar de plaats waar het licht werd geobserveerd, onthulde 2 cirkels in het graanveld, eentje met een doorsnee van 20m. Bron: www.ufoplaza.nl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=212


Alton Barnes, Engeland, 1991
M. George Wingfield deelt mede dat op 12 juli 1991 verschillende graancirkel-kijkers een "grote lichtgevende kolom" toen het neerdaalde uit een donkere wolk nabij Alton Barnes in Engeland. Volgens enkele getuigen was de kolom er slechts enkele seconden en spreidde zich zijwaarts uit toen het in elkaar zakte naar de grond. De kolom nam toen kort de vorm aan van een pictogram.
Bron: www.controversial-science.com/current/cc-hypothesis-comparison.htm#anchor37070


Engeland?, 1991
Op 25 augustus 1991, Gary en Vivienne Tomlinson liepen langs een veld met koren, toen zij een ruisend/ritselend geluid hoorden komen van het veld naast hun. "Er zweefde een mist boven, en we hoorden een geluid op hoge toonhoogte. Toen voelden we een wind die van opzij en van boven ons duwde. We konden met moeite onze hoofden omhoog houden, zodat we amper rechtop konden blijven, toch stonden de haren van mijn man rechtop. Het was ongelooflijk..."


Draycott Fitz Payne, Engeland, 1992
Op 26 juli 1992 tijdens een groep lucht-kijken nabij Alton Priors in Wiltshire, op ongeveer 11 uur in de avond, zag ik op een afstand van ongeveer 500 meter vlak boven een heg en een groepje bomen, een barnsteen-oranje gekleurde bal zich materialiseren, met grofweg een doorsnede van 6 tot 9 meter. De bal bleef op positie hangen voor ongeveer anderhalve minuut, terwijl het heen en weer leek te slingeren. Toen daalde het snel neer in een tarweveld op een geschatte hoek van 45 graden en creëerde daar een graancirkel nabij Draycott Fitz Payne: een cirkel met een ring er om heen en een enkele cirkel.
Bron: Ed Sherwood - www.cropcircleanswers.com/sightings2.htm


Kansas, Verenigde Staten, 1995
Een halter formatie met een 'sleutel' of 'L-vormig' spoor leidde naar buiten toe. Getuigen rapporteerden 8-9 bollen gezien te hebben die drie meter boven de grond zweefden vlak voordat de cirkels werden gevonden. Bron: www.cropcirclenews.com


Alton Barnes, Groot Brittanië, 1996
Het was al reeds aardig in de avond en het was een mooie Wiltshire nacht, met een miljard sterren in een kristalheldere hemel, maar zonder maan. Er lag een zware liggende mist van enkele tientallen centimeters diep dat een stoppelveld bedekte. De mist glansde met een vreemde intensiteit, alsof het volle maan was. Na twee uur wachten schoten twee kolommen van licht omhoog vanuit het midden van het veld, die heel erg leken op de zoeklichten die ze tijdens de oorlog gebruikten om te zoeken naar vliegtuigen. Ze gingen honderden, anders wel duizenden meters de hoogte in en bewogen traag heen en weer. Ze leken zoals in een film van de Tweede Wereldoorlog, behalve dan dat ze erg flexibel waren en bochten maakten alsof ze van doorschijnend rubber gemaakt waren! Ze bleven doorgaan met scannen, met de afstand tussen het einde van de zoeklichten liggende tussen de heldere voetstukken, gedurende ongeveer zeven secondes, lang genoeg voor ons om zeker te zijn van wat we zagen. Er was voldoende tijd nadat we ons realiseerden dat de lichten aan het buigen waren om het bizarre gedrag dubbel te checken. Nadat we van onze verbazing hersteld waren, haastten we ons naar de plek waar de lichten naar boven kwamen uit het veld, maar er was natuurlijk niets te vinden. We hebben toen nog een uur gewacht of zo, toen ons geduld opnieuw beloond werd met een andere, kortere vertoning, net op het moment dat we belsoten weg te gaan. Het was alsof de lichten ons hoorden en "vaarwel" zeiden. Maar dat liet ons nog langer op deze plaats aanwezig zijn, maar we zagen toen niets meer. We hebben geen geluid gehoord, en geen statisch electrische prikkeling of andere ongewone fenomenen gedurende de tijd dat we daar waren.
Bron: www.mightycompanions.org/cropcircles/sorensen.html


Clay Hill, Engeland, 1998
David Kingston vertelt zijn getuigenis: Ik was op een nachtwake voor ufo's op Clay Hill in Warminster. Drie afzonderlijke lichtbollen met gekleurd licth en een doorsnede van ongeveer 1,8 meter zweefden drie uren lang rond ons en boven ons op de top van Clay Hill. Op sommige momenten voegden ze zich samen in een enkele bol en scheiden zich vervolgens dan weer boven ons. Plotseling daalde een van de lichtbollen af naar 9 meter boven ons en vloog toen naar beneden in het veld aan de voet van Clay Hill. Terwijl de dag aanbrak bemerkte ik een platgelegde cirkel in een veld tarwe. Tijdens inspectie van de cirkel bleek dat er geen gebroken halmen in de perfect platgelegde cirkel aanwezig waren in de cirkel van 9 meter doorsnee.
Bron: David Kingston (www.bbc.co.uk/southampton/features/cropcircles/cropcircles_history.shtml)


Hoeven, Nederland, 1999
In 1999 werden er twee graancirkels in een veld met gerst van 70 cm hoogte ontdekt. Ze ontstonden in de nacht van 6 op 7 juni. Een paar minuten na middernacht werd Robbert van den Broeke wakker en voelde zich gedwongen om naar buiten te kijken door zijn raam op de tweede verdieping. Robbert opende de gordijnen en zag een smalle, mistige roze-paars licht met de vorm van een voetbal over het tarweveld gaan op een hoogte van 3 meter. Het licht stopte op ongeveer 45 meter van het huis. Toen begon het licht uit te rekken, uit te spreiden en het werd steeds dunner en dunner zodat het leek op een schijf. Toen het object 9 meter in doorsnee was, zag Robbert dat er wat hij noemt "electrische uitbarstingen" uit de bodem kwamen van het roze-paarse licht. Daarna verdween en licht geleidelijk Robbert rende naar buiten het tarweveld in en daar lag een cirkel van 12 meter doorsnee en een tweede van 2,5 meter doorsnee en lagen 1 meter van elkaar verwijderd. Uit het boek: 'In de ban van de cirkel' van Rudi Klijnstra en van www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=893&category=Environment and www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/crop015.html


Hoeven, Nederland, 2001
Nancy Talbott verbleef tien dagen in Nederland waarbij ze in de nacht van de 20e op de 21e augustus bij Robbert van den Broeke verbleef. Robbert en Nancy hadden tot 3 uur in de nacht gepraat over graancirkels en toen ging zij naar bed. Achter het huis lag er een achtertuin met aan het einde een hek en daarachter een akker. Nancy sliep in een bed in een kamer met dunne gordijnen aan de achterzijde van het huis op de tweede verdieping uitkijkend over de akker die er achter ligt. Om 3:05 hoorde Nancy koeien schor loeien, zoals koeien dat doen wanneer ze gestoord worden. Ze waren voor een paar minuten stil en om 3:10 begonnen ze weer met loeien. Na een minuut waren ze weer stil. Toen, op ongeveer 3:15, verlichtte een schitterend intens witte kolom of buis van licht, ongeveer 20-30 centimeter in diameter, vanaf mijn gunstige positie flitste neerwaarts van in de lucht naar de grond, de slaapkamer verlichtend en de lucht schitterend alsof het van een helicopter met zoeklichten afkomstig was. De slaapkamer was zo fel verlicht dat ze niet begreep dat ze zo duidelijk de kolom van licht buiten kon zien met duidelijke randen in de tijd van een seconde, en er leek een lichte blauwachtig kleur langs de randen van de lichtkolom te zijn. Toen verdween deze kolom van licht en zowel buiten als binnen werd het weer donker. Toen die kolom er was, was het zo licht dat ze niet goed kon zien waar het de grond raakte en niet zeker was hoe dichtbij de kolom was. Ongeveer één seconde van totaal donker ging voorbij en toen verscheen een tweede kolom met hetzelfde witte licht, lichtelijk blauwachtig gekleurd op de rand, maar nu iets naar links ten opzichte van waar de eerste kolom was geweest. Opnieuw lichte de kamer en buiten helemaal op spectaculaire wijze op, in de tijd van ongeveer een seconde. Na opnieuw een seconde van donker verscheen er een derde kolom van licht naar de grond. Er was geen geluid op het moment van de lichten, de koeien van de buren waren stil. Er was ook geen gewaarwording van een blootstelling aan verhoogde eletromagnetische energie. Het lichtspectakel duurde 5-6 seconden, en als de koeien deel uitmaken van de situatie zou dat tien minuten zijn. Dit spektakel werd ook door Robbert waargenomen die op dat moment nog in de keuken aanwezig was. Hij had gezien dat de lichtkolommen het bonenveld vlak achter het hek raakten. Hij vertelde ook dat de lichtkolommen spiraalsgewijs naar de grond gingen. Robbert had de kolommen iets smaller waargenomen, die dezelfde lengte hadden over de gehele lengte. Geen van hen zag iets in de lucht gaan die deze lichtkolommen had veroorzaakt. Robbert had vlak voor de lichtkolommen een hond horen blaffen. In het bonenveld lag er een ovale cirkel van ongeveer 6 en 10 meter in doorsnee met een 6 meter lang T-stuk eraan vast. Bron: www.bltresearch.com/eyewitness1.html of thecropcirclewebsite.50megs.com/page73.htm (het volledige verslag kan hier worden gelezen)


Hoeven, Nederland, 2002
Robbert van den Broeke had het gevoel dat er in het bewuste veld een graancirkel zou ontstaan. Hij fietste wat in de omgeving rond en toen de avond viel, zag hij in het westen boven de dijk een tweetal lichten. In eerste instantie dacht Robbert dat het een auto was, maar dat bleek niet het geval te zijn, temeer omdat de twee lichten over de dijk en een sloot voort bewogen, waarna de lichten boven het veld kleiner leken te worden, ineen smolten en in het niets oplosten na een seconde of tien. Het verdwijnen van de lichten duurde volgens Robbert ongeveer 10 seconden. Bron: www.dcca.nl


Prins Edward Eiland, Canada, 2002
Op 7 juli 2002, tijdens een hevige onweersbui in de maritieme provincie van Prins Edward Eiland, rapporteerden ooggetuigen dat ze "trechters" gezien hebben, die ronde formaties in tarwe met 6 meter in doorsnede hebben zien creëren. Het gebeuren nam minder dan twee minuten in beslag. Een meteoroloog zou gezegd hebben: "Wat wij geloven is dat er veel lucht uit de onweersbui voortkwam en toen dit de grond raakte dit rondwervelde".
Bron: www.cropcirclenews.com/modules/sections/index.php?op=printpage&artid=20


Borger, Nederland, 2002
In juli 2002 kwam RK langs een veld waar enkele weken later een project van start zou gaan waarbij er een hunebed nagebouwd zou gaan worden. Ter plekke kreeg hij plotseling door dat er de volgende dag in dat weiland een graancirkel zou ontstaan. Ter plaatse was er ook een vriend van hem aanwezig aan wie hij zijn ervaring vertelde. Die vriend zei vervolgens dat die ook al wist dat er hier een graancirkel zou gaan ontstaan. De volgende dag keerde hij terug om te kijken of er iets gebeuren ging. Uitkijkend over het veld zag hij twee keer rode lichtbollen over het veld gaan. Daarna zag hij een derde rode lichtbol over het veld naar hem toekomen en toen verdween. Op het eerste gezicht leek er in het veld niets gebeurd te zijn, maar toen hij het veld inging om te kijken zag hij alleen een cirkel van energie van ongeveer 8 meter in doorsnee. Aan het gras leek zo op het oog niets te zien.


Gardiner (platteland), Maine, Verenigde Staten, 2002
Om ongeveer 2 uur in de ochtend van 4 augustus 2002 zag getuige #1, die even was opgestaan om water te drinken, een witte felle lichtflits gevolgd door een smalle bol die laag over een hooiland ging dat aan de overkant van de straat van haar huis. De bol dobberde over het gewas voor enkele minuten, en en leek meer naar hara positie te komen, en toen ging het recht omhoog in een kolom en verdween. Op ongeveer hetzelfde moment (getuige #2) stond een buurvrouw, die haar huis op ongeveer een meter afstand van het hooiland, op omdat haar hond hard aan het blaffen was en hiermee door bleef gaan; ze zag dat de hond naar het hooiland keek terwijl hij gedurende vijf minuten bleef blaffen. Getuige #3 (de vrouw van de eigenara van het hooiland) die op enkele meters afstand woont, werd even nar midernacht wakker en hoorde een vreemd "metaalachtig-type" geluid dat enkele momenten duurde: "Ik heb dat geluid nog nooit eerder gehoord."
Rond het middaguur op 4 augustus ging de 16-jarige zoon van de hooiland-eigenaar op bezoek bij zijn grootmoeder die haar huis direct aangrenzend heeft aan het hooiland en hij ontdekte de nieuwe graancirkels, een drievoudige ellips.
Bron: www.rense.com/general28/cropmn.htm


Montegranaro, Italië, 2003
Om 17:30 in de late middag van 7 juni 2003 liepen drie tienerjongens langs een veld (twee/drie kilometer buiten Montegranaro, nabij Ascoli, in het midden van Italië ongeveer 20 kilometer van de Adriatische Zee en 250 kilometer ten noorden van Rome). Ze waren verbaasd een lichtbol te zien verschijnen, die een dunne straal (kolom) neerzond in het gewas. Ze zagen deze lichtbol in de grond gloeien en creëerde een straal naar de grond. Op dat moment was er geen graancirkel gevormd. Een van de tieners had een gsm bij waarmee hij twee foto's maakte. Een van deze foto's is te vinden op: www.kornkreise-forschung.de/text2003.htm
De volgende ochtend waren er drie cirkels op één lijn gevonden die variërden in afmeting. Bron: earthfiles.com


Nederland, 2003
Bij passage van een veld werden door een ooggetuige vreemde kronkeltjes in de lucht waargenomen die erg hevig bewogen en tegelijkertijd werden er ook lichtbollen gezien. Grijs/witachtige lichtbollen gingen het veld in. Boven het veld gingen oranje ballen die bezig leken te zijn met de creatie van de formatie, deze bollen zagen er anders uit dan de witte. Ook waren er zwarte lichtbollen aanwezig, die leken het veld te observeren. En er waren blauwe bollen, die het veld en de omgeving in de gaten leken te houden. Deze blauwe bollen waren ook weer anders van structuur dan de anderen. Regelmatig vlogen er ook vogels over het veld, ze leken op de energie af te komen. De vogels deden raar, soms leek het alsof ze door iets achterna gezeten werden. In de tussen tijd was er een graancirkel gevormd in het veld met een doorsnede van zo'n 20 meter.


Mud Lake, Michigan (VS), 2003
Op 28 december werd er in het Mud Lake bij Horton een ijscirkel aangetroffen van ongeveer 3,5 meter in diameter, die bestaat uit drie verschillende ringen van verschillende donkertes. Een nabijgelegen inwoner zegt dat er misschien een verband is tussen de cirkel en een waarneming die hij 18 december deed boven het meer. Vaughn Hope stond om ongeveer 01:30 klaar om naar bed te gaan en om de lichten uit te doen. Terwijl hij door de eetkamer liep en door het achterraam keek, kon hij 'een ongelooflijke helder licht' zien, waaruit een helder licht naar beneden straalde. "Mijn eerste gedachte was, dat iemand buiten op een heuvel stond. Mijn tweede gedachte was. 'Wie zou er op die heuvel staan in een nacht zoals vannacht?' Het vroor namelijk 9 graden celcius, en er stond een gure wind. Maar het was zo'n helder wit licht! Het was innemend. Maar het verlichtte slechts een klein gebied, ongeveer 5 cm wijd op armlengte. Maar het was genoeg om 8 tot 10 bomen te zien oplichten tussen mij en het object in." In de 20 minuten, dat Vaughn het object waarnam bewoog het geen enkel moment. Hij kon ook niet de vorm onderscheiden. Hij besloot naar bed te gaan; "Ik overtuigde mezelf dat het de maan was die op de heuvel scheen, want het was ongeveer die grootte". Volgens de man was de lichtstraal erg nauw, en kwam uit een witte bol. Toen de man over de ijscirkel hoorde, heeft hij zijn waarneming gemeld.
Bron: www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=624&category=Environment - frontpage.fok.nl/news.fok?id=36749


Zeijen, Nederland, 2004
Bij het hunebed van Zeijen lag er stro op het land. Het was heet weer in augustus en het was windstil! Plotseling was er een vortex van wind die de stro van het land optilde en de lucht innam in slechts enkele minuten. Ze hebben de stro niet meer zien neerkomen. Als er een graancirkel gevormd is, zou het niet te zien zijn geweest omdat er geen gewassen op het land stonden, en een windvortex op een windstille dag is ongebruikelijk. Bron: Albert Smid


Leicester, North Carolina (VS), 2005
In hooi werd er een cirkel gevonden nadat ooggetuigen een fel helder wit licht boven het veld zagen op 21 juni 2005.
Bron: www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=947&category=Environment


Hoeven, Nederland, 2006
Op een avond in juli 2006 zag iemand (die anoniem wil blijven) lichtbollen. Deze persoon heeft de bollen gevolgd tot aan een graanveld waar hij gekraak hoorde. In de stress is hij weggegaan. De dag er na is hij er gaan kijken en toen bleken er in dat veld waar de lichtbollen naar toe gingen, een grote en een kleine cirkel te zijn ontstaan.


Heeft u een graancirkel zien ontstaan die niet door mensen werd gemaakt? Laat het ons weten en neem contact met ons op!
We zouden graag meer getuigenissen hierboven plaatsen, anonieme plaatsing is mogelijk.

De getuigenissen van de mensen komen vrijwel allemaal neer op: wervelwinden, lichtkolommen, lichtbollen en soms ook andere lichtverschijnselen. Het lijkt erop dat er bij het ontstaan van een graancirkel al deze verschijnselen samen aanwezig zijn, maar meestal door de mensen voor een beperkt deel maar worden waargenomen. 
Theorieën voor het ontstaan van graancirkels
Er zijn verschillende theorieën die meer dan een simpele gedachtegang zijn en ergens hun grondslag op hebben. Meestal zijn dit getuigen die het ontstaan van een graancirkel hebben gezien. Hoewel niet alle getuigenissen gelijk zijn aan elkaar en juist zeer verschillend lijken te zijn, zullen ze wellicht toch samen een compleet plaatje geven van wat er komt kijken bij het ontstaan van graancirkels. Ondanks dat er vele meningen zijn, zijn er maar weinig echte theorieën over het ontstaan van (echte) graancirkels, te weten de Plasma-vortex theorie en de Lichtbollen theorie.

Plasma-vortex theorie
Een van de theorieën is de plasma-vortex theorie en deze is ontwikkeld door meteoroloog Dr. Terence Meaden uit Engeland. Meaden zegt dat wanneer hoog geioniseerde lucht hoog in de atmosfeer een vortex van plasma creëert, de plasma zeer intens gaat draaien en start met het neerdalen naar het aardoppervlak. Wanneer de vortex de grond raakt zend het een op hoge   toonhoogtetrillend geluid en zeer intense winden uit. Het trillende geluid wordt uitgezonden op 5khz. De sterke winden bevinden zich alleen in een beperkt gebied, je kunt er naast een staan en niet door beïnvloed worden. Maar als je erin stapt zul je hevig weggewaaid worden. Meaden claimt zo'n ervaring te hebben gehad toen hij een vortex zag neerkomen met sterke winden. Hij zegt dat er een trillend geluid was, en dat toen dat over was, was er daaronder een graancirkel verschenen. Deze theorie steunt de geluidtheorie en de windtheorie die zegt dat microuitbarstingen of windsheren verantwoordelijk zijn voor het vreemde fenomeen. Bron: www.angelfire.com/wa/dsmUFO/cropcircles.html
Samengevat: graancirkels zouden worden platgelegd door een elektrisch geladen neergaande windspiraal.

Slechts een deel van de theorie wordt goed ondersteunt door onderbouwing. Zijn en andermans ervaringen geven aan dat er hele specifieke winden zijn die in een spiraal neerwaarts gaan. Voor de rest van de theorie is er geen bewijs en zou er wellicht een hele andere oorsprong voor kunnen zijn. Er ontstaan nog steeds graancirkels die simpelweg uit één enkele cirkel bestaan, maar er zijn ook complexere patronen. Achter deze patronen lijkt een intelligentie te zitten die niet echt aanwezig is binnen deze theorie. De theorie waarbij slechts de wind een graancirkel zou maken is ook niet plausibel om dezelfde reden. Bovendien legt de wind normaliter slechts in een enkele richting plat en niet een cirkel of paden met scherpe randen. Ook zou daar een eenvoudige wind nooit in slagen.


Lichtbollen theorie
In de loop der tijd hebben verscheidene mensen beweerd dat zij zagen hoe graancirkels werden gemaakt door een of meer "lichtbollen". Recente wetenschappelijke studies hebben deze beweringen onderbouwd: er werden aanwijzingen gevonden dat deze mensen heel goed de waarheid zouden kunnen spreken! Dit artikel bespreekt de essentie van deze studies, in eenvoudige termen: www.dcccs.org/wetenchap_bevestigt__graancirkels_gemaakt_door_bols.htm
Het onderzoek naar graancirkels in het kader van het wetenschappelijk bewijs voor lichtbollen, is uitgevoerd door Dr. Eltjo Haselhoff uit Nederland. Hij concludeert het volgende. Mijn artikel toont aan dat knoopverlenging in een aantal graancirkels perfect overeenkomt met het effect dat veroorzaakt zou zijn door een "lichtbol" die het graan verhit, gedurende het ontstaan van de graancirkels. Bij een door mensen gemaakte formatie was dit geenszins het geval. Voor de mate van knoopverlenging, en met name de gevonden symmetrie, zijn vooralsnog geen andere bevredigende verklaringen. Daarom onderbouwt de analyse de woorden van de ooggetuigen, die beweren hoe de graancirkels gemaakt woerden door toedoen van "lichtbollen". Mijn artikel doet geen pogingen om uit te leggen waar deze lichtbollen vandaan komen, wat ze precies zijn, of hoe het graan wordt platgemaakt. Het presenteert echter wel sterke argumenten dat de woorden van de ooggetuigen niet zomaar genegeerd kunnen worden, en spoort aan tot verdere studie van dit fenomeen.
Meer diepgaande informatie is te vinden in het artikel op de pagina: www.dossierx.nl/index.php/content/view/21/

De theorie bevestigt een deel van de ooggetuigenverslagen die spreken over lichtbollen bij het ontstaan van graancirkels. De theorie geeft echter niet meer aan dan dat en sluit andere ooggetuigenverslagen met bijvoorbeeld (spiralende) lichtkolommen niet uit. De ooggetuigen vragen om meer onderbouwing voor hun waarnemingen zodat deze verklaard kunnen worden. De vondst van Dr. Haselhoff beschrijft alleen het effect wat er in het graan gevonden kan worden en wat de oorzaak is, maar niet wat de oorzaak is van de lichtbol of wat die lichtbol precies is.In verschillende graancirkels heeft een wit poeder aangetroffen. Na onderzoek door een laboratorium blijkt het 99,9 % zuivere silicium te zijn. Om silicium zo zuiver te maken zou verschrikkelijk duur zijn. Ook zijn er graancirkels ontstaan tijdens regenstormen, waarbij er geen modderige voetafdrukken gevonden zijn. Ook het platgelegde gewas van graancirkels blijkt te veranderen. Laboratorium analyses tonen aan dat er biologische en chemische veranderingen waren in het gewas. Ook blijken de knopen van de stengels uitgezet of geëxplodeerd te zijn. (Een knoop is een verbindingspunt tussen twee delen van de stengel, een verdikking in de steel.) Bij proeven bleek dat hetzelfde effect bereikt te worden door stengels in een magnetron te stoppen. Microgolfstraling zou volgens wetenschappelijk onderzoek de oorzaak zijn van de uitgezette en geëxplodeerde stengelknopen. In de laatste decenia is er meer aandacht gekomen voor de lichtbollen die worden waargenomen bij (de creatie van) graancirkels. Deze bollen zouden de microgolfstraling veroorzaken.Met alle ooggetuigenverslagen, vreemde zaken op een rijtje en de wetenschappelijke studies met daarbij horende bewijzen, geven aan dat graancirkels niet alleen door mensen worden gemaakt. Toch is het onderwerp van graancirkels soms moeilijk en gevoelig in bepaalde kringen, ondanks de wetenschappelijke onderbouwing. Op de vraag of alle graancirkels door mensen zijn gemaakt kan met wetenschappelijke onderbouwing een "nee" gegeven worden. Op de vraag of alle graancirkels echt zijn wordt ook een "nee" gegeven. Met alle onderzoeken op een rij en het wegstrepen van al het mensenwerk houden we zeker zo'n 10% van de graancirkels over die een andere verklaring heeft.


Lees verder over energieën en het onderzoek van energieën in graancirkels.