[in English]
Aardstralen & wateraders

Onder aardstralen worden alle stralingen en stoorvelden verstaan die schadelijk zijn voor de mens. Onderzoeken hebben uitgewezen dat ze diverse ziektes kunnen veroorzaken en verergeren. Dit is met name afhankelijk van hoe uw bed gepositioneerd is op de aardstralen.

Aardstralen zijn niet slechts één energie, maar het woord aardstralen is een verzamelnaam voor meerdere energieën en stoorvelden die allen een slechte invloed zouden hebben op mensen. Ze verstoren de gezondheid van de mens. Aardstralen zijn niet altijd schadelijk voor iedereen. Of aardstralen een negatief effect hebben op de mens, en de grootte hiervan, is onder andere afhankelijk van hoe de mens in z'n vel zit. Als een mens zwakker is door ziekte of iets anders, dan heeft de energie van aardstralen een grotere invloed op de gesteldheid van de mens. Dan is een mens vatbaarder voor de stralingen en stoorvelden.

Er zijn mensen die zeggen deze stralingen en stoorvelden onschadelijk te kunnen maken of kunnen neutraliseren. Dit wordt ontstoren genoemd, zorgen dat de mensen of dieren geen last hebben van de stralingen. Zelf heb ik geen ervaring met het ontstoren, maar er zijn genoeg mensen die er wel ervaring mee hebben. De meeste mensen die een plek hebben laten ontstoren zeggen dat het werkt en dat ze er baat bij hebben. Helaas zijn er ook gevallen waarbij ontstoren in een mislukking is uitgelopen.
Zelf ben ik voorzichtig met het ontstoren. Immers, een eeuwenoud energie-systeem wordt beïnvloedt. De gevolgen zouden dan bekend zijn, maar vaak zijn niet alle gevolgen bekend!
Ook wordt er nogal eens gezegd dat de aardstralen weggehaald worden of dat ze geblokkeerd worden. Als ze weggehaald worden zou het betekenen dat een lijn ergens zomaar ophoudt en verderop weer verder gaat. Een lijn is een baan van stromende energie, de energie moet dus ergens verder gaan. Ook als de energie geblokkeerd zou worden moet de energie ergens blijven. Het is dus onmogelijk om aardstralen weg te halen of te blokkeren. Wat wel kan, is het omvormen van de negatieve energie naar een onschadelijke of minder schadelijke energie, zodat de mensen en dieren er minder tot geen last meer van hebben.

Waar bij het ontstoren op gelet wordt zijn onder andere energielijnen. Waar bijvoorbeeld naar gekeken wordt zijn de benkerlijnen, currylijnen en hartmannlijnen. Deze lijnen zouden de meest schadelijke energielijnen zijn voor de mens. Behalve energielijnen zijn er ook andere energieën waar op gelet wordt, dit zijn bijvoorbeeld wateraders en breuken in de bodem. Ook wordt er soms gelet op spiralen (ronde draaipunten).
Voor meer informatie over energielijnen, wateraders en spiralen, zie de pagina Leylijnen & andere energielijnen

Behalve bovengenoemde energieën wordt er (soms) ook gelet op stralingen die door mensen veroorzaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn apparatuur die op het stroomnet zijn aangesloten en stralingen die gsm-masten uitstralen. Deze stralingen worden electrosmog genoemd. Voorbeelden van websites die hierover gaan zijn:
www.straling.org
members.rott.chello.nl/cclaessens/
www.nulpuntenergie.net

De invloeden die veroorzaakt worden door aardstralen worden ook geopathie genoemd. Onder geopathogene stoorzones worden dus de aardstralen verstaan, zoals enkele energielijnen van enkele energetische netwerken (grids), wateraders (waterlijnen), breuken in de bodem (breuklijnen in de aardkorst) en spiralen.

Tussen haakjes staan andere benamingen voor wateraders en breuken, maar deze namen (waterlijnen en breuklijnen) zorgen voor verwarring. Het zijn immers geen rechte lijnen, maar wateraders lopen heel grillig in de grond en (bijna) nooit in een rechte lijn, hetzelfde geldt voor breuklijnen, breuken liggen zelden in rechte lijnen door de bodem. Daarom kunnen die benamingen (met -lijnen) beter niet gebruikt worden.
Andere benamingen voor deze geopathogene stoorzones zijn geopathogene belastingen, geopathogene stoorvelden en geopathogene stralingen. Een mens is dan geopatisch belast als die last of aandoeningen heeft, veroorzaakt door aardstralen.


Wateraders en aardstralen

Door Jan van Zuilen
Artikel uit: BN/DeStem van zaterdag 12 april 2003

Zaterdag 12 april 2003 - Wat doe je als je koeien ziek worden en de gewassen niet willen groeien? Er zijn boeren die onwetenschappelijke hulpmiddelen inschakelen als broncorrectoren en kistjes om de 'negatieve stralen' te neutraliseren. "Wij, moderne mensen, staan zo ver van de natuur af, dat we dat soort dingen niet meer weten."

Zegt de boer tegen de verslaggever: "Ik zag het meteen aan jou. Jij wordt 's morgens nooit uitgeslapen wakker. Wacht maar eens even, dan pak ik mijn pendel erbij." Hij haalt een soort fondueprikker, maar dan met een cirkel in plaats van een vork, uit een koker en wijst daarmee naar de verslaggever. Het ding zwiept op en neer. "Jonge jonge", zegt de boer, "jij barst van de negatieve straling. Geen wonder dat je niet slaapt. En degene die naast jou ligt slaapt nog slechter."
Je haalt je wat op je nek als je je gaat verdiepen in de wereld van wateraders, aardstralen en leylijnen. Hoon van de ongelovigen, zoals de persvoorlichter van de landbouwuniversiteit uit Wageningen. "Aardstralen, zegt u. Dat meent u toch niet serieus hè?" En medelijden van de gelovigen als ze aanvoelen dat ze jou niet kunnen overtuigen. "Je moet het zelf weten hoor", zegt de boer van de pendel, "maar jij zou een stuk uitgeruster wakker worden, als je naar mij luisterde."
Wetenschappelijk is het bestaan van aardstraling nooit bewezen, het bestaan van God trouwens ook niet en daar geloven ook nog steeds veel mensen in. Feit is dat er dingen te koop zijn, broncorrectoren en kistjes, die de spanning van aardstralen en andere stralingsbronnen zouden neutraliseren, waardoor gezondheidsklachten als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen.
Met name boeren en tuinders hebben de broncorrector en het kistje ontdekt als de oplossing voor ziekten onder hun vee en slecht groeiende gewassen op hun land. Vooral dankzij vele malen doorvertelde verhalen van boer x of y, die er eerst niet in geloofde, maar in z'n wanhoop toch maar zo'n ding plaatste en prompt van het probleem af was.
Onder elkaar praten boeren er tamelijk openlijk over, met de verslaggever ook wel, maar de meesten alleen op voorwaarde dat ze niet herkenbaar in de krant komen. Want, zeggen ze: "We worden toch al voor gek versleten." Zoals die melkveehouder uit de gemeente Moerdijk, die jarenlang sukkelde met ziekten onder zijn koeien en die ten einde raad een broncorrector liet plaatsen. "De veearts was hier kind aan huis, we hebben kapitalen uitgegeven aan dure voeranalyses, de stal is aangepast, de melkmachine veranderd, maar niks hielp".

Verdwenen
Tot iemand adviseerde om een wichelroedeloper in de arm te nemen. "Die kwam en zei meteen: 'Jij hebt wateraders. Daar en daar lopen ze'. En eerlijk waar; op de plekken die hij aanwees, sprong de wichelroede zowat uit zijn handen."
Na de plaatsing van een broncorrector zijn de problemen als sneeuw voor de zon verdwenen, zegt de veehouder uit de gemeente Moerdijk. "De koeien vreten weer goed, schijten weer normaal, kalven op tijd af en geven weer goed melk. Natuurlijk hou je altijd koeien met ontstoken uiers, maar dat is nog geen tien procent van eerst."
En wat zei de veearts?
"Die gelooft er niet in. Die zegt: het zal wel een virus geweest zijn dat nu uitgewoekerd is."
De dierenarts van de boer uit de gemeente Moerdijk was niet Jan Flameling uit Dinteloord. Toch zou die waarschijnlijk hetzelfde hebben gezegd. "Ik heb het meegemaakt met een boer uit Halsteren. Die had jarenlang met ziekten te kampen, waarvoor geen enkele aanwijsbare oorzaak leek te bestaan, tot de aap uit de mouw kwam. Bij het strooien van kunstmest was er per ongeluk een zak bestrijdingsmiddelen meegestrooid. Iedere keer als zijn koeien in dat weiland liepen of hooi uit dat weiland aten, werden ze weer ziek."
Ook voor het verhaal van de 'kwade plekken' in stallen die het gevolg zouden zijn van aardstraling, zijn volgens Flameling vaak triviale oorzaken aan te wijzen. "Ik heb het meegemaakt in een varkensstal waar de varkens in een bepaald hok altijd ziek werden. 'Daar zal wel een waterader onder zitten', zei de boer. Hij heeft dat hok toch grondig laten onderzoeken en wat bleek: er zat een gat in de vloerisolatie waardoor tocht ontstond. Gat dicht gemaakt, probleem over."
De broncorrector is om te zien niet veel meer dan een pvc-buis met een deksel erop. Er zitten metalen in, maar wat voor en in welke verhouding is het geheim van de smid, zegt de leverancier ('al sinds 1950') Albert Bron uit Woeste Hoeve bij Arnhem. De broncorrector is een uitvinding van zijn vader Johannes Bron. In de loop der jaren zijn er volgens Albert Bron zo'n elfduizend broncorrectoren verkocht, voornamelijk aan boeren, maar ook voor burgers heeft hij twee kleinere in zijn assortiment. Ze varieren in prijs van 465 euro voor de kleinste tot 13.945 euro, beide prijzen ex btw, voor de grootste.
Duur?
Bron vindt van niet. "Als je hoort hoeveel het bij boeren scheelt op de rekening van de dierenarts en op het melkgeld, zijn er weinig investeringen die zich zo snel terugverdienen."

Lusteloos
Melkveehouder Jan Boeren uit Terheijden heeft er geen bezwaar tegen om met naam en toenaam in de krant te staan. "Bij mij heeft het geholpen, daar hoef ik me toch niet voor te schamen", zegt hij. Boeren kreeg problemen toen hij verhuisde van Bavel naar Terheijden. "Vanaf de eerste dag dat we hier neerstreken, hadden we problemen met de koeien: lusteloos, niet vreten, minder melk en verkeerde melk. Op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat de melkfabriek dreigde dat ze mijn melk niet meer zou ophalen."
Tot iemand zei: 'Jij hebt last van straling, jij moet eens een kistje van mij proberen'. "Geloof het of niet", zegt Boeren, "dat kistje werd 's morgens geplaatst en 's middags begonnen de koeien al wat op te knappen." Zijn vrouw Wilma: "Ik geloofde het dus niet, maar ik heb wel met eigen ogen kunnen zien dat de koeien beter werden en dat de melkgift met sprongen omhoog ging."
Boeren pakt er zo'n kistje bij om het de verslaggever te laten zien. Het is een gewoon kistje van bruin geverfd triplex. Niks bijzonders aan te zien. Het zit aan alle kanten dicht. Wat er inzit? "Het zit vol met koperen wikkelingen, die neutraliseren de straling", zegt Boeren. Wie de kistjes op de markt brengt, is een geheim dat volgens de Terheijdense veehouder slechts weinigen kennen. "Dat doet er ook niet toe, als ze maar werken." En de prijs? "Dat vertel ik pas als mensen er van overtuigd zijn, dat zo'n kistje ook voor hen een oplossing is. En dan is het echt niet duur, geloof me."

Jomanda
Een melkveehouder uit de gemeente Steenbergen heeft onlangs zo'n kistje laten plaatsen, ook vanwege allerlei gezondsproblemen onder zijn veestapel. Op voorwaarde dat hij anoniem blijft, zegt hij: "Ik heb er altijd om gelachen, maar op een gegeven moment kom je in een situatie dat je alles aangrijpt. Dat is hetzelfde als waarom er mensen naar Jomanda gaan. Voor mij is het ook duidelijk een kwestie van: baadt het niet, schaadt het niet. Ik weet ook nog niet of het wel echt werkt bij mij. De problemen zijn wel minder, maar ik zou liegen als ik zeg dat ze over zijn."
De melkveehouder uit de gemeente Steenbergen is er toe aan gezet door zijn zuster. "Die zit in de wijkverpleging. Die kent genoeg voorbeelden van mensen die een broncorrector of zo'n kistje gewoon in huis hebben staan en die van het ene op het andere moment van hun kwalen waren verlost, bijvoorbeeld kinderen die van het bedplassen afkwamen."
"Dat klopt", zet de vrouw van de eerder genoemde melkveehouder uit de gemeente Moerdijk. "Wij hebben niet alleen een broncorrector in het land, maar ook op zolder. Een van onze kinderen was altijd erg lusteloos, maar sinds we een broncorrector in huis hebben, is het bijna een adhd-kind, zoveel energie als ze heeft."
Voor tuinder Frans Nouws aan de Oude Zoek onder Schijf is het verhaal zelfs begonnen met problemen met een van zijn kinderen. "Zij wilde vanaf de geboorte nooit slapen. We werden er gek van. Hele nachten was ze aan het spoken." Sinds ze een broncorrector hebben, gaat het met dochterlief een stuk beter. "Ze slaapt nu in ieder geval 's nachts door. Dat is al een hele verbetering." Maar ook hij zelf slaapt een stuk beter, zegt Nouws. "Ik werd altijd doodmoe wakker. Nu ben ik 's morgens tenminste uitgeslapen."

Verhuizen
Toen ze eenmaal met een broncorrector bezig waren, vielen voor Nouws een paar dingen op hun plek, zegt hij. "Toen we hier destijds ons bedrijf bouwden, hadden we een wichelroedeloper in de arm genomen om de beste plek te bepalen voor het slaan van een waterput. Dat was een oud manneke uit België. Toen hij klaar was, vroeg hij: 'Waar komt jullie huis nu precies te staan'. Ik wees, nog niks vermoedend, naar de plek waar ons huis nu staat. Hij schudde zijn hoofd. 'Jonge, jonge, waar begin je aan', zei hij, 'op die plek haal je allemaal ziekten in huis'."
In slechts een paar maanden tijd is Nouws helemaal overtuigd van het bestaan van aardstraling en het effect daarop van een bron-corrector. Sterker nog: hij zegt bij zichzelf de 'gave' te hebben ontdekt om de spanning van die aardstraling te voelen. "Daardoor weet ik nu dat we hier op een totaal verkeerde plek hebben gebouwd. We zitten hier op een kruispunt van twee wateraders. Daar is de negatieve aardstraling het sterkst. Vroeger wisten de mensen dat. Daarom is hier nooit eerder gebouwd, maar wij, moderne mensen staan zo ver van de natuur af, dat we dat soort dingen niet meer weten."
Nouws zegt ook stellig van plan te zijn om te verhuizen. Hij zit alleen nog even met de vraag of hij de toekomstige koper van zijn huis moet waarschuwen. "Ik vind dat ik dat moet doen, ook al wordt mijn huis er onverkoopbaar door, maar dat wordt het niet, want iemand die er niet in gelooft, trekt er zich toch niks van aan."
Voorlopig concentreert hij zich echter op het onder controle krijgen van de aardstraling rond zijn huis en op zijn bedrijf. Want, zegt hij, dat is niet alleen heilzaam voor hemzelf en zijn gezin maar ook voor de ijsbergsla die hij teelt. "Als mensen er al zoveel last van hebben, kun je nagaan wat voor gevolgen het heeft voor het microleven in de grond zelf. Maar dat is ook de voedingsbodem voor je producten. Als de voedingsbodem beter is, krijg je gegarandeerd betere producten." En, niet geheel onbelangrijk voor het milieu, benadrukt Nouws, je hebt ook minder bestrijdingsmiddelen en minder kunstmest nodig. "Vanaf nu spuit ik alleen nog maar, als de planten er zelf om vragen."

Water
Als hij zoiets tegen collega's zegt, ziet hij ze denken: "Die is rijp voor Vrederust". En dat gevoel bekruipt ook de verslaggever, als Nouws een demonstratie van een conversatie tussen mens en plant ten beste geeft met als meewerkend voorwerp een pot met planten.
"Zal ik eens vragen of hij water nodig heeft?", zegt Nouws. Hij wrijft even in zijn handen en beweegt dan zijn handpalm in de richting van de plant. "Nu voel ik in mijn handen of de plant veel of weinig negatieve straling uitstraalt... Nou, dat is veel, die heeft echt water nodig."
Reacties verzamelen op de verhalen van de gelovigen gaat moeizaam. De man die er zich bij de landbouworganisatie ZLTO wel eens mee bezig gehouden heeft, schrikt zich een hoedje als hij door de krant wordt gebeld. "Daar brand ik mijn vingers niet aan", zegt hij. Het standpunt van de ZLTO is volgens hem ook volstrekt neutraal. "We raden het niemand aan en we raden het niemand af."
Dierenarts Jan Flameling: "Jaren geleden kwam er bij boeren in mijn praktijk een man langs die een homeopatisch geneesmiddel verkocht. Als boeren dat door het voer zouden doen, werden hun koeien niet ziek en verteerden ze hun voedsel beter. Dat spul kostte 350 gulden per liter. Ik heb zo'n fles laten analyseren. Er bleek een of ander zuur in te zitten, dat voor zestien gulden per liter te koop is bij de drogist. Dan zeg ik: dat riekt naar list en bedrog. En ik vrees dat die broncorrector en andere aardstralingskistjes ook weggegooid geld zijn. Maar ja, als boeren er in geloven, moeten ze het vooral doen. Ik wil ze alleen maar waarschuwen."

www.wichelroede.nl
www.broncorrector.com